• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 3 164
  • Tháng hiện tại: 13 883
  • Tổng lượt truy cập: 577050
Đăng nhập
QTD nhân dân MêPu tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2019
Lượt xem: 979
Ngày 28/5/2020, Quỹ tín dụng nhân dân MêPu tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hồ Công Dương-Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; ông Trần Đình Trang-HUV, Bí thư Đảng uỷ xã MêPu, cùng các Ban, ngành, đoàn thể xã.

Năm 2019 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2014-2019, trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Quỹ Tín dụng nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra trong năm 2019 đều đạt và vượt, cụ thể: tổng thu nhập đạt 6,264 tỷ đồng đạt 110,04%; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 67,319 tỷ đồng đạt 112,2%; tổng dư nợ 58,808 tỷ đồng đạt 108,9%; tỷ lệ nợ xấu 0%; lợi nhuận sau thuế đạt 529 triệu đồng đạt 100,9%..... Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và công tác cán bộ. Do đó, hoạt động của quỹ ngày càng phát triển bền vững.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Công Dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Quỹ tín dụng nhân dân MêPu đã đạt được trong thời gian qua.

Cũng tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh lưu ý Quỹ tín dụng trong thời gian đến cần quan tâm, lấy đoàn kết, đoàn kết nội bộ giữa thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ, nhân viên của Quỹ để làm động lực thúc đẩy Quỹ ngày càng phát triển; bám sát điều lệ, các quy định của Pháp luật, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước... để Quỹ hoạt động đúng pháp luật; quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình, nhiệm vụ hiện nay. Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh yêu cầu bên cạnh hoạt động kinh doanh, Quỹ cần quan tâm hơn nữa trong thực hiện công tác an sinh xã hội, tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Mêpu ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, nhân Đại hội này, đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng mong muốn trong thời gian đến, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Quỹ tín dụng nhân dân MêPu ngày càng phát triển.
Đại hội thông qua tờ trình kết nạp thành viên mới và các tờ trình quan trọng khác. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, theo đó ông Lê Đăng Vũ được bầu vào Ban Kiểm soát thay cho ông Nguyễn Lê Sinh nghỉ vì lý do sức khoẻ.

H.N