Văn bản Liên minh HTX VN

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1107-LMHTXVN-TTTT 24/10/2018


105/QĐ-TTg 24/01/2017


Tệp đính kèm:  Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam  
372/QĐ-LMHTXVN 05/05/2017


205/LMHTXVN-CSPT 15/03/2017

Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016 - 2020


295/QĐ-LMHTXVN 05/04/2017

Quyết định số 295 QĐ-LMHTXVN ngày 5 tháng 4 năm 2017 QĐ thành lập tiểu ban thi đua - khen thưởng Hội chợ Nông sản


217/ LMHTXVN-TTTT 17/03/2017

V/v tuyên truyền Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực Châu Á – TBD lần thứ X và Hội chợ hàng nông sản, TCCN HTX, LHHTX, DN Việt Nam lần thứ nhất.


Tệp đính kèm:  217/ LMHTXVN-TTTT  
216 /LMHTXVN-TTTT 17/03/2017

V/v phối hợp tuyên truyền Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực Châu Á – TBD lần thứ X và Hội chợ hàng nông sản, TCCN HTX, LHHTX, DN Việt Nam lần thứ nhất.


Tệp đính kèm:  216 /LMHTXVN-TTTT  
215 /TB-LMHTXVN 17/03/2017

Triển khai Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp các HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 1 tại công viên Thống nhất- Tp. Hà Nội từ ngày 18 - 21/04/2017.


Tệp đính kèm:  215 /TB-LMHTXVN  
165/KH-BCĐ 10/03/2017


468/LMHTXVN-HTQT 22/06/2016

V/v kỷ niệm ngày hợp tác xã quốc tế lần thứ 94<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
java.lang.IllegalArgumentException: Page based pagination methods are not supported when using index based pagination.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313456
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech