Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 14625 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 2011 /UBND-CCHC 20/03/2019 V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
2 Số: 226 /TB - UBND 19/03/2019 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính Bình Thuận tại Công văn số 941/STC-ĐT ngày 18/3/2019
3 Số: 223 /TB-UBND 15/03/2019 Về việc nghiên cứu Thông báo số 62/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
4 Số: 1905 /UBND-TC 15/03/2019 V/v: Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công.
5 Số: 1916 /UBND-CCHC 15/03/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 648/QĐUBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.
6 Số: 211 /TB-UBND 12/03/2019 Về việc triển khai Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận
7 Số: 214 /TB - UBND 12/03/2019 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Công văn số 832/STC-TTMTSC ngày 08/3/2019 của Sở Tài chính Bình Thuận.
8 Số: 1781 /UBND-VX 12/03/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 641/QD-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh
9 Số: 207 /TB-UBND 11/03/2019 Về việc nghiên cứu Thông báo số 55/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
10 Số: 208 /TB - UBND 11/03/2019 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận
hiển thị từ 1 - 10 trong 14625 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2037132
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech