Trien khai các văn bản của Trung ương
Số ký hiệu văn bản Số 43/TB-UBND
Ngày ban hành 04/03/2021
Ngày hiệu lực 04/03/2021
Trích yếu nội dung Trien khai các văn bản của Trung ương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 43tbub.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang