Triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 4181
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022
Trích yếu nội dung Triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Minh
Tài liệu đính kèm 4181-khub.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang