Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
273/SYT-NV 19/01/2024 Về việc triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 886-CV/TU 25/10/2023 Đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
231/TB-UBND 26/07/2023 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Lượt xem: 0
Tải về 0
37 15/02/2023 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Lượt xem: 310
Tải về 0
396 14/02/2023 Về việc thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 12/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 413
Tải về 0
69 17/01/2023 Về việc tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”
Lượt xem: 284
Tải về 0
66 08/01/2023 Về việc thực hiện tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023.
Lượt xem: 331
Tải về 0
4181 07/12/2022 Triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 325
Tải về 0
3802 10/11/2022 Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lượt xem: 350
Tải về 25
213 09/08/2022 Triển khai các văn bản của trung ương
Lượt xem: 462
Tải về 1293
12

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang