Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
231/TB-UBND 26/07/2023 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Lượt xem: 0
Tải về 0
37 15/02/2023 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Lượt xem: 195
Tải về 0
396 14/02/2023 Về việc thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 12/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 254
Tải về 0
69 17/01/2023 Về việc tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”
Lượt xem: 189
Tải về 0
66 08/01/2023 Về việc thực hiện tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023.
Lượt xem: 204
Tải về 0
4181 07/12/2022 Triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 223
Tải về 0
3802 10/11/2022 Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lượt xem: 248
Tải về 25
213 09/08/2022 Triển khai các văn bản của trung ương
Lượt xem: 343
Tải về 1293
1145/HĐPH 20/07/2022 Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kì họp thứ 3
Lượt xem: 317
Tải về 0
479/SCT-QLĐT 11/03/2021 V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất năm 2021
Lượt xem: 269
Tải về 164
12

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang