• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị Giải pháp thúc đẩy thực hiện NĐ số 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
Lượt xem: 152

Sáng ngày 25/12/2023 tại Văn Phòng UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Giải pháp thúc đẩy thực hiện NĐ số 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Tham dự Hội nghị có bà Cao Xuân Thu Vân – Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; ông Nguyễn Hồng Hải – Phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cùng các Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận: Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

anh tin bai
Quang cảnh Hội nghị

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận ông Phan Đình Khiêm – Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị: Phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh phát triển còn chậm, tỷ lệ đóng góp GRDP chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, tiềm năng phát triển của tỉnh do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thiếu ngồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh là điểm nghẽn chính trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng lợi ích chính đáng của hợp tác xã và đông đảo thành viên, đặc biệt là phát triển kinh tế hộ trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững thì việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Thuận là cần thiết. Vì vậy, UBND tỉnh đã giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu các bước để thành lập Quỹ theo đúng Quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Trên cơ sở đó Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận đã chủ trì và phối hợp với  Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan và các địa phương căn cứ Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ để xây dựng Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Về nhân sự dự kiến một số lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh được sắp xếp để tham gia ban lãnh đạo, quản lý Quỹ. Trong Hội nghị Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận đã kiến nghị những vướng mắc tại Điểm đ khoản 1 Điều 7 Quy định Nghị định 159/2020 NĐ-CP  ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cụ thể quy định: “Người quản lý doanh nghiệp nhà nước không là cán bộ, công chức, viên chức”. Do đó, việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang gặp vướng mắc trong vấn đề bố trí, sắp xếp nhân sự. 

anh tin bai

Ông Phan Đình Khiêm – Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Kết thúc Hội nghị, bà Cao Xuân Thu Vân – Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã giải đáp các kiến nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận và đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận thành lập Quỹ Hỗ trợ.