• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI KHÓA VI
Lượt xem: 2322
 

LIÊN MINH HTX TỈNH BÌNH THUẬN

***

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN LẦN THỨ VI,

NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 Bình Thuận, ngày    tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 24,25/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; các ý kiến thảo luận, tham luận tại Đại hội; ý kiến chỉ đạo của đồng chí ........................................... Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đồng chí ......................................, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

          Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

QUYẾT NGHỊ

          I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong văn kiện trình Đại hội.

          1- Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội khẳng định:

Nhiệm kỳ 2016-2020, kinh tế tập thể nói chung và hoạt động của Liên minh Hợp tác xa tỉnh nói riêng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020 đã được triển khai nghiêm túc, toàn diện và căn bản đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra, vai trò và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh qua đó được khẳng định rõ nét.

*Về tình hình kinh tế tập thể

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò vị thế của kinh tế tập thể đối với phát triển kinh tế hộ trong cơ chế thị trường được nâng lên. Mô hình Hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012 trên địa bàn tỉnh bước đầu được hình thành, dần thay thế những mô hình Hợp tác xã kiểu cũ. Nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, phát huy được những lợi thế của địa phương. Các Hợp tác xã từng bước được cũng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã có những giải pháp kinh doanh hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội tiếp cận các dự án, nguồn vốn để đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất, bước đầu đã liên kết được các doanh nghiệp để thu mua sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Đối với các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại, giao thông vận tải, xây dựng đã từng bước ổn định, có quy mô vốn, địa bàn hoạt động ngày càng được mở rộng; Lĩnh vực quỹ tín dụng nhân dân hoạt động khá hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

* Về hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Bám sát chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội, nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt được tổ chức, triển khai có hiệu quả, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong một số lĩnh vực:

Công tác tham mưu, vận động chính sách và tổ chức thực hiện chính sách được triển khai tích cực, trách nhiệm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi về môi trường, nguồn lực, cơ sở vất chất, kỹ thuật đến được với nhiều Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh tỉnh. Kinh tế tập thể nói chung, Hợp tác xã nói riêng đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng và phát triển. Tổ chức, bộ máy được củng cố, chất lượng nhân lực của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh được nâng lên rõ rệt, kinh phí hoạt động được đảm bảo thường xuyên và mở rộng các hoạt động, hình thức hỗ trợ, phát triển cho Hợp tác xã thành viên.

Các hoạt động động thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể được triển khai tích cực, thường xuyên, từng bước bám sát các hoạt động, nhu cầu tìm kiếm thông tin của các Hợp tác xã, nâng cao tính tương tác, kết nối giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hợp tác xã thành viên.

Công tác tư vấn, hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hỗ trợ và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho thành viên qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh hợp tác xã tỉnh và thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế tập thể đa dạng, thực chất.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định:

Hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế chưa đồng bộ, việc hỗ trợ kinh phí để thành lập hợp tác xã không có, nên khó khăn trong việc thành lập; Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của tỉnh chưa có, nên các hợp tác xã khó tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng kinh doanh, sản xuất...

Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể ở các cấp có nơi chưa am hiểu sâu về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; công tác kiểm tra, giảm sát chưa được thực hiện thường xuyên, những khó khăn vướng mắc của Hợp tác xã chưa được giải quyết, khắc phục kịp thời.

Chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể ở một số địa phương chưa được phát huy đầy đủ. Chưa đề xuất được cơ chế, giải pháp, thu hút nguồn lực để xây dựng các mô hình Hợp tác xã kiểu mới có quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với với tiêu thụ theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế.

Một bộ phận không nhỏ nhân dân trong cộng đồng xã hội còn định kiến về hoạt động của Hợp tác xã kiểu cũ; nhận thức chưa đúng bản chất và tổ chức hoạt động của Hợp tác xã kiểu mới, tác động đến thu hút thành viên, cản trở đến phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Đa số Hợp tác xã có quy mô nhỏ, vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, chưa xây dựng được chuỗi liên kết bền vững. Khả năng huy động vốn của thành viên rất hạn chế,  kho vay vốn trung hạn, dài hạn từ ngân hàng; thành viên chưa thấy vai trò, trách nhiệm của mình đối với các hoạt động và sự sống còn của Hợp tác xã; Hợp tác xã chưa thể hiện vai trò kết nối giữa thành viên với thị trường, sự gắn kết lợi ích giữa Hợp tác xã và thành viên còn mờ nhạt; lợi ích kinh tế trực tiếp Hợp tác xã mang lại cho thành viên chưa nhiều.

Trình độ, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã hạn chế, lúng túng trong định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn. Công tác kế toán, tài chính, thông tin báo cáo của Hợp tác xã chưa được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Việc xây dựng báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh hạn chế. Chế độ bảo hiểm đối với người lao động chưa được đảm bảo.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chưa phát huy hết vai trò của các Ủy viên BCH, BTV trong việc tác động đến hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và phát triển Hợp tác xã thành viên. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chưa đề xuất được những giải pháp thực sự căn cơ trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, chưa tư vấn hình thành được các mô hình Hợp tác xã quy mô lớn, Liên hiệp hợp tác xã và triển khai các hoạt động hỗ trợ thành viên chưa nhiều.

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức hoạt động, Đại hội nhất trí rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động, giải pháp nhằm thống nhất nhận thức của mọi người dân và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về Hợp tác xã; phải coi Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do người dân tự thành lập và tổ chức quản lý; xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chung của người dân và để phục vụ chính những người dân có cùng nhu cầu,  nguyện vọng đó. Do vậy, Hợp tác xã phải chủ động xây dựng, duy trì và phát triển Hợp tác xã bằng nội lực của chính mình; tránh trông chờ, ỷ lại vào các hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức bên ngoài.

          Thứ hai, quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kinh nghiệm về phát triển Hợp tác xã, nhất là tại cơ sở đối với chính quyền, nhân dân trên địa bàn; việc xây dựng mô hình, tổng kết, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

          Thứ ba, tranh thủ sự quan tâm định hướng, chỉ đạo, cơ chế chính sách hỗ trợ đối với kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các Hợp tác xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tham mưu, đóng góp xây dựng, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

          Thứ tư, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng nhiều giải pháp đồng bộ; phát huy nội lực; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy Hợp tác xã phát triển thông qua tạo dựng duy trì hiệu quả liên kết, đồng thời giải quyết hài hòa, thỏa đáng mối quan hệ lợi ích thành viên và lợi ích Hợp tác xã, tạo dựng niềm tin, tự nguyện, gắn bó lâu dài của từng thành viên đối với Hợp tác xã; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của các phòng trào thi đua, các hình thức khen thưởng.

Thứ năm, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của BCH, BTV, Thường trực, cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển Kinh tế tập thể và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa thành phần Kinh tế tập thể với cấp ủy, chính quyền các cấp thông qua vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các Hợp tác xã thành viên, phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội…

2- Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025

2.1. Mục Tiêu:

Đại hội nhất trí: mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định là: Tập trung đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, trong đó: chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tích cực vận động chính sách, hỗ trợ các Hợp tác xã tiếp cận và thụ hưởng chính sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứng nhận nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc; tư vấn, hỗ trợ tài chính, tín dụng, thúc đẩy các hoạt động liên kết làm nền tảng cho việc phát triển Kinh tế tập thể nhanh và bền vững, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.

* Một số chỉ tiêu cơ bản:

(1) Mỗi năm thành lập mới ít nhất 15 Hợp tác xã

(2) Đến năm 2025 có trên 70% tổng số Hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

(3) Trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã, ít nhất có 50% cán bộ Hợp tác xã dưới 50 tuổi và có trình độ từ trung cấp trở lên.

(4) 100% Hợp tác xã hoạt động đúng các quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012; hàng năm kết nạp mới ít nhất 03 Hợp tác xã trở thành thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

(5) Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, thúc đẩy Kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển bền vững: Tăng trưởng về quy mô vốn, tài sản đạt bình quân 5%/năm; doanh thu, lợi nhuận của Hợp tác xã, Tổ hợp tác tăng trưởng từ 6%/năm trở lên; nâng mức thu nhập bình quân lao động thường xuyên tại Hợp tác xã đến năm 2025 đạt 5 triệu đồng/người/tháng

(6) Có ít nhất 10% Hợp tác xã có quy mô trên 100 thành viên/Hợp tác xã.

(7) Hàng năm, cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện và phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thực hiện ít nhất 70 tin, bài, phóng sự phản ánh hoạt động Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận.

(8) Mỗi năm giới thiệu, hỗ trợ từ 100 lượt Hợp tác xã tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

(9) Hằng năm, tổ chức được ít nhất 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, người lao động, thành viên Hợp tác xã.

(10) Tham mưu thành lập được Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

(11) Cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giữ vững các tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa.

(12) Trong nhiệm kỳ, tại mỗi huyện, thị, thành phố xây dựng được 01 chuỗi liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND, ngày 19/12/2019 về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.2. Các giải pháp chủ yếu

2.2.1. Đối với nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với toàn thể nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Kinh tế tập thể, HTT, từ đó đề cao trách nhiệm vủa các cấp, các ngành, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với sự phát Kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng bám sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường, môi trường kinh doanh. Tổ chức đạo tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý Hợp tác xã, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên. Tổ chức cho cán bộ quản lý, thành viên Hợp tác xã đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình, làm ăn hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Tiếp tục tham mưu, kiện toàn, cũng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Tham mưu phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức đối thoại với Hợp tác xã và thành viên để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho lĩnh vực Kinh tế tập thể.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm của kinh tế tập thể. Thực hiện hiệu quả việc cung cấp thông tin thị trường và khách hàng cho các Hợp tác xã; khuyến khích các Hợp tác xã tích cực tham gia các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hội nghị, triển lãm, hội chợ, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các kênh, nhất là trên không gian mạng; tiếp cận, tham gia mạnh vào hoạt động thương mại điện tử.

Hỗ trợ các Hợp tác xã cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo các tiêu chuẩn, đạt chứng nhận an toàn, xây dựng, tạo lập nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu, bao bì, mẫu mã sản phẩm.

Tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội, tạo điều kiện để Hợp tác xã tham gia xây dựng các mô hình Hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị làm cơ sở để triển khai nhân rộng. Tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, các tổ chức quốc tế trong việc đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình Hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Bên cạnh đó, phát huy, làm nổi bật vai trò của Hợp tác xã trong việc là cầu nối giữa thành viên với Nhà nước, Doanh nghiệp, Nhà khoa học, Ngân hàng và Nhà phân phối, là điểm tựa cho xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào phục vụ sản xuất, giảm lao động thủ công, tăng năng suất lao động, thu nhập cho thành viên.

2.2.2. Đối với nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2020 - 2025; tăng cường các hoạt động giám sát, đôn đốc các ngành, địa phương quan tâm, thực hiện. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Tăng cường công tác đi cơ sở của cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về kinh tế tập thể từ cấp tỉnh đến các Hợp tác xã. Đây là giải pháp trọng tâm và xuyên suốt trong thời gian tới. Tập trung giáo dục, đào tạo, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ bản chất, mô hình Hợp tác xã, thực hiện các quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012, vai trò và lợi ích của tổ chức Hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức Bản tin Kinh tế tập thể và trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên minh Hợp xã tỉnh. Tăng cường đầu tư nguồn lực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các sự kiện, ngày hội Hợp tác xã gắn với phát triển sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác do Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì. Tổ chức tư vấn, hướng dẫn các Hợp tác xã chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người đảm bảo có thể tiếp cận, tham gia thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, tập trung đầu tư phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng nhãn hiệu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao, cải tiến mẫu mã, bao bì, mở rộng quy mô liên kết.

Xây dựng mô hình Hợp tác xã và đúc rút kinh nghiệm các mô hình, tổ chức nhân rộng. Nghiên cứu, khảo sát mô hình Kinh tế tập thể, Hợp tác xã có hiệu quả, huy động nguồn lực hỗ trợ cho việc xây dựng các mô hình Hợp tác xã điểm.

Tăng cường, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo của các Hợp tác xã. Các Hợp tác xã, tiếp tục hoàn thiện, quản lý thông tin, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Định kỳ 6 tháng, 1 năm xây dựng báo cáo gửi về Liên minh Hợp tác xã tỉnh để nắm bắt tình hình. Kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Hợp tác xã thành viên trong quá trình hoạt động.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã. Định kỳ hằng năm, các Hợp tác xã thành viên báo cáo tình hình cán bộ quản lý Hợp tác xã và thành viên, đăng ký nhu cầu, nội dung kiến thức cần cung cấp, trên cơ sở đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp xây dựng chương trình. Tranh thủ các nguồn bồi dưỡng, tập huấn của các ngành trong tỉnh, các cơ quan trung ương, các tổ chức quốc tế để triển khai, tổ chức cho các cán bộ quản lý, người lao động, thành viên Hợp tác xã tham gia.

Mở rộng, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường đối với các sản phẩm hàng hóa của Hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin kinh tế tập thể, trang thông tin điện tử tổng hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh; giới thiệu, hỗ trợ các Hợp tác xã thành viên tham gia các hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm tại các sự kiện văn hóa – chính trị - xã hội trong và ngoài tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức, xây dựng các phong trào thi đua củng cố, phát triển Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, xây dựng mô hình Hợp tác xã tiêu biểu; mỗi Hợp tác xã một sản phẩm. Tổ chức củng cố hoạt động các khối thi đua, thu hút thành viên tham gia. Thực hiện tốt các phong trào, hoạt động thi đua do tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động. Thực hiện chế độ khen thưởng kịp thời.

Chủ động hợp tác, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế để hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác. Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Hợp tác xã thành viên luôn chủ động, sẵn sàng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế, phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã của Đảng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp Luật của Nhà nước.

II- Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020. Từ kinh nghiệm khóa trước, Ban Chấp hành khóa VI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ đến.

III- Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của của đồng chí ....................

 - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và các ý kiến thảo luận đóng góp tại Đại hội, giao cho Ban Chấp hành Khóa VI bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025; trên cơ sở tờ trình Xin ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thống nhất giao (ủy quyền) cho Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 được Chính phủ ban hành quyết định công nhận, dự thảo và thông qua Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận (sữa đổi) trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận theo quy định.

IV- Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025bầu 06 đồng chí vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành khóa VI hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; trình UBND tỉnh chuẩn y theo quy định.

Giao Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.