• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 3 162
  • Tháng hiện tại: 13 769
  • Tổng lượt truy cập: 577387
Đăng nhập
DANH SÁCH BCH KHÓA VI
Lượt xem: 742
                                 UBND TỈNH BÌNH THUẬN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
                         LIÊN MINH  HỢP TÁC XÃ TỈNH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                

DANH SÁCH DỰ KIẾN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, ỦY BAN KIỂM TRA

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chức vụ hiện nay

Đơn vị công tác

Trình độ

Đảng viên

Số điện thoại liên hệ

Dự kiến chức danh

Nam

Nữ

Học vấn

CM, NV

LLCT

QLNN

I

Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

1

Hồ Công Dương

18/5/1984

 

Kinh

Phó Chủ tịch

Liên minh HTX tỉnh

12/12

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0938241777

- Ủy viên TV

- Chủ tịch LMHTX

2

Phan Đình Khiêm

28/4/1978

 

Kinh

Phó Chủ tịch phụ trách

Liên minh HTX tỉnh

12/12

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0909754264

- Ủy viên TV

- Phó Chủ tịch LMHTX.

- Chủ nhiệm UBKT

3

Trần Thị Kim Thoa

 

12/10/1980

Kinh

Trưởng phòng

Phòng Chính sách-phong  trào (LMHTX tỉnh)

12/12

Kỹ sư Lâm nghiệp

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0946198094

- Ủy viên TV

- Phó Chủ tịch LMHTX

4

Nguyễn Xuân Tiến

06/5/1966

 

Kinh

Phụ trách phòng

Phòng Hành chính-Tổ chức (LMHTX tỉnh)

12/12

Kỹ sư quản lý đất đai

Trung cấp

Chuyên viên

Đảng viên

0908737510

- Ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Chánh Bằng

14/11/1967

 

Kinh

Phó phòng

Phòng Chính sách-phong  trào (LMHTX tỉnh)

12/12

Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

Sơ cấp

Chuyên viên chính

 

0906356359

- Ủy viên TV

- Ủy viên UBKT

II

Khối Sở, ngành

1

Võ Đức Tuấn

01/5/1978

 

Kinh

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch-Đầu tư

12/12

Thạc sỹ kinh tế

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0907757234

- Ủy viên Thường vụ

2

Phạm Văn Trịnh

28/02/1963

 

Kinh

Phó Giám đốc

Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Bình Thuận

10/10

Thạc sỹ kinh tế

Cử nhân

Chuyên viên chính

Đảng viên

0918081307

- Ủy viên UBKT

3

Nguyễn Hữu Phước

05/8/1967

 

Kinh

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp &PTNT

12/12

Thạc sỹ xây dựng công trình thủy

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0918157801

- Ủy viên Thường vụ

4

Hà Lê Thanh Chung

05/12/1978

 

Kinh

Phó Giám đốc phụ trách

Sở Công thương

12/12

Kỹ sư cơ khí động lực

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0914018041

 

5

Nguyễn Linh Nhơn

23/4/1974

 

Kinh

Phó Giám đốc

Sở Khoa học&công nghệ

12/12

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0913819493

 

6

Nguyễn Quốc Nam

01/01/1974

 

Kinh

Phó Giám đốc

Sở Giao thông vận tải

12/12

Thạc sỹ kinh tế

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0913883555

 

7

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

21/6/1973

Kinh

Phó Chủ tịch

Hội LH phụ nữ tỉnh

12/12

Cử nhân xã hội học

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0984369579

 

8

Nguyễn Ngọc Thạch

10/8/1965

 

Kinh

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

12/12

Cử nhân kinh tế

Cử nhân

Chuyên viên cao cấp

Đảng viên

0913637399

 

 

III

Đại diện Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, Hợp tác xã các huyện

1

Huỳnh Văn Tú

06/01/1964

 

Kinh

Phó Chủ tịch

UBND huyện Đức Linh

12/12

Cử nhân luật

Cử nhân

Chuyên viên chính

Đảng viên

0913830376

 

2

Nguyễn Trung Trực

24/7/1966

 

Kinh

Phó Chủ tịch

UBND huyện Tuy Phong

12/12

Cử nhân kinh tế

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0913819234

 

3

Nguyễn Văn Phúc

10/10/1967

 

Kinh

Trưởng phòng

Phòng NN&PTNT

12/12

Cử nhân kinh tế

Cao cấp

Chuyên viên chính

Đảng viên

0918877025

 

 

IV

Đại diện các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân

 

1

Nguyễn Hồi

04/02/1956

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

QTD nhân dân Phước Thể

12/12

Trung cấp quản trị kinh doanh

Trung cấp

 

Đảng viên

0919858783

- Ủy viên thường vụ

2

Trần Quang Dũng

11/8/1967

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

QTD nhân dân La Gi

12/12

Trung cấp quản trị doanh nghiệp

 

 

Đảng viên

0909265110

 

3

Lê Văn Dũng

28/3/1952

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

QTD nhân dân Hàm Hiệp

12/12

Trung cấp quản trị doanh nghiệp

 

 

 

0913648068

- Ủy viên thường vụ

4

Lê Thị Tuyển

 

27/9/1969

Kinh

Chủ tịch HĐQT

QTD nhân dân Lạc Tánh

12/12

Cử nhân kinh tế

 

 

Đảng viên

0916037037

 

5

Trần Văn Hải

04/5/1966

 

Kinh

Giám đốc

QTD nhân dân Liên Hương

12/12

Trung cấp tài chính – kế toán

Sơ cấp

 

Đảng viên

0938367891

 

6

Nguyễn Quyết Thắng

08/4/1952

 

Kinh

Giám đốc

HTX DVNN Thái Bình

10/12

 

 

 

 

0975107688

 

7

Nguyễn Thành Được

20/10/1953

 

Kinh

Phó Giám đốc

HTX KDDVNN Long Điền I

12/12

 

 

 

 

0356849786

 

8

Trần Đình Trung

10/01/1970

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

HTX thanh long Thuận Tiến

12/12

 

 

 

 

0934065333

 

9

Nguyễn Hữu Tuấn Nhã

16/8/1978

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

HTX DV vệ sinh môi trường Vĩnh Hảo

12/12

Sơ cấp giám đốc hợp tác xã

 

 

Đảng viên

0918191551

 

10

Nguyễn Thành Trung

19/01/1977

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

HTX vận tải ô tô Phan Thiết

12/12

Cử nhân kinh tế

 

 

 

0913672378

 

11

Cao Văn Thuận

16/6/1966

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

HTX DV du lịch Gành – Mũi Né

12/12

Trung cấp quản trị kinh doanh

 

 

 

0913902576

 

12

Đỗ Văn Mao

20/10/1950

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

HTX Nông nghiệp Hòa Thành

9/12

Sơ cấp quản lý hợp tác xã

Trung cấp

 

 

0914674067

 

13

Nguyễn Trọng Nghĩa

02/8/1984

 

Kinh

Chủ tịch HĐQT

HTX Công Thành, Đức Linh

12/12

Cao đẳng xây dựng

Sơ cấp

 

 

0944291357