• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 3 231
  • Tháng hiện tại: 13 838
  • Tổng lượt truy cập: 577456
Đăng nhập
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ NK 2016 . 2020
Lượt xem: 945

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

(Dự thảo lần 4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bình Thuận, ngày 24-25 tháng 9 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2020

và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đại hội Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đề ra. Đại hội Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của tinh thần đoàn kết các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới của Liên minh hợp tác xã tỉnh và phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh và phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục xây dựng Liên minh hợp tác xã tỉnh thật sự là tổ chức đại diện quyền, bảo vệ lợi ích của thành viên; đoàn kết, tập hợp hợp tác xã tham gia vào tổ chức. Đại hội là ngày hội lớn của các hợp tác xã, thể hiện sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH THUẬN

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2016 - 2020

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ

1. Tổ hợp tác

Tính đến ngày 31/5/2020, toàn tỉnh có 5.089 Tổ hợp tác với 164.787 thành viên, giảm 88 (giảm 1,7%) Tổ hợp tác, tăng 13.016 thành viên so với đầu nhiệm kỳ, trong đó: Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực tín dụng là 4.267 tổ chiếm 83,85%; Tổ hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là 652 tổ chiếm 12,81%; tổ đoàn kết trên biển 129 tổ chiếm 2,53%; Tổ hợp tác khác chiếm 0,81%.

Trong nhiệm kỳ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực quan tâm, củng cố hoạt động của Tổ hợp tác, trong đó số lượng Tổ hợp tác có chứng thực của UBND cấp xã đạt 4.920 Tổ hợp tác, tăng 115 Tổ hợp tác so với đầu nhiệm kỳ. Tổ hợp tác là mô hình thích hợp để khắc phục có hiệu quả một số mặt còn hạn chế của kinh tế hộ, kinh tế cá thế; vừa hợp tác về vốn, công cụ, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất của từng hộ, từng cá nhân, vừa phát huy được tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, là tiền đề hình thành nên Hợp tác xã.

2. Hợp tác xã

2.1. Khái quát chung tình hình Hợp tác xã

Tính đến ngày 31/5/2020, toàn tỉnh có tổng số 187 Hợp tác xã và 02 Liên hiệp hợp tác xã, trong đó có 175 Hợp tác xã đang hoạt động, gồm: 131 Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; 07 Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, môi trường; 09 Hợp tác xã lĩnh vực giao thông vận tải; 02 Hợp tác xã lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp; 25 Quỹ tín dụng nhân dân; 01 Hợp tác xã khác và 12 Hợp tác xã ngừng và tạm ngừng hoạt động.

Tổng nguồn vốn hoạt động của các Hợp tác xã tỉnh đến 31/5/2020 đạt 2.788 tỷ đồng, tăng 760 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu bình quân một Hợp tác xã năm 2019 đạt 2.219 triệu đồng, giảm 399 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Lợi nhuận bình quân một Hợp tác xã đạt 253 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng số thành viên tham gia Hợp tác xã là 48.195 thành viên, giảm 9.769 thành viên. Tổng số lao động thường xuyên làm việc tại Hợp tác xã 2.464 người, giảm 1.891 người so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên làm việc tại Hợp tác xã là 4,35 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Tổng số cán bộ quản lý Hợp tác xã là 732 người, trong đó cán bộ đạt trình độ sơ cấp, trung cấp là 223 người chiếm 30,5%; trình độ cao đẳng, đại học trở lên 169 người chiếm 23,1%, tăng 37 người so với đầu nhiệm kỳ.

2.2. Đánh giá tình hình Hợp tác xã theo từng lĩnh vực

2.2.1. Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản:

Đến nay (31/5/2020), trên địa bàn toàn tỉnh có 143 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chiếm 76,47% tổng số Hợp tác xã. Tổng số thành viên tham gia Hợp tác xã là 5.803 thành viên. Doanh thu bình quân một Hợp tác xã năm 2019 đạt 644,71 triệu đồng, giảm 832 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; lợi nhuận bình quân một Hợp tác xã đạt 37,85 triệu đồng, giảm 140 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Lao động thường xuyên tại Hợp tác xã là 1.200 người, giảm 1.210 người so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân của lao động thương xuyên là 3,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 987 nghìn đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Sau khi được cơ cầu, sắp xếp lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012: tổ chức bộ máy của Hợp tác xã đã được tinh gọn, nhiều Hợp tác xã thoát khỏi tình trạng thua lỗ kéo dài, hoạt động có lợi nhuận, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động đa ngành với các dịch vụ thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của thành viên và thị trường. Hoạt động của Hợp tác xã ngày càng hướng đến lợi ích kinh tế của thành viên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã xuất hiện các mô hình Hợp tác xã chuyên ngành, tổ chức sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, đồng thời khai thác, phát huy giá trị sản phẩm có thế mạnh của địa phương như thanh long, gạo, rau sạch....

Vai trò, hiệu quả của các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản được khẳng định, thể hiện rõ nét thông qua là cầu nối trong việc tiếp thu, chuyển giao ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lao động theo hướng tích cực, đảm bảo nhiều khâu dịch vụ mà cá nhân không làm được hoặc làm không có hiệu quả, như dịch vụ thủy lợi, giống, vật tư nông nghiệp, bảo vệ sản xuất đã góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2.2.2. Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tín dụng

Đến nay (31/5/2020), toàn tỉnh có 25 Quỷ tín dụng nhân dân đang hoạt động, trên 25 xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị, thành phố (huyện đảo Phú Quý chưa có Quỷ tín dụng nhân dân), với 41.573 thành viên tham gia. Nguồn vốn huy động đạt 2.242 tỷ đồng; bình quân huy động đạt 89,7 tỷ đồng/Quỹ.

Doanh thu bình quân 1 Quỷ tín dụng nhân dân đạt 7,08 tỷ đồng, tăng 481 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; lợi nhuận bình quân 1 Quỷ tín dụng nhân dân đạt 726,5 triệu đồng, tăng 226,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Các Quỷ tín dụng nhân dân tạo việc làm thường xuyên cho 2.890 lao động, với thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,32 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Hệ thống Quỷ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, quy mô, chất lượng hoạt động có sự phát triển tương đối nhanh, hiệu quả và đảm bảo tính liên kết hệ thống cao, bảo đảm an toàn trong hoạt động. Chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người lao động cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

2.2.3. Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Đến nay (31/5/2020), toàn tỉnh có 02 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tổng số thành viên tham gia Hợp tác xã là 18 thành viên. Doanh thu bình quân một Hợp tác xã năm 2019 đạt 650 triệu đồng, lợi nhuận bình quân một Hợp tác xã đạt 79,5 triệu đồng. Hoạt động của các Hợp tác xã đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 người với thu nhập bình quân là 3 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,55 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

2.2.4. Lĩnh vực Thương mại – dịch vụ, môi trường: Toàn tỉnh hiện có 07 Hợp tác xã (gồm 5 Hợp tác xã thương mại – dịch vụ, 02 Hợp tác xã môi trường). Năm 2019, doanh thu ước đạt 15 tỷ đồng tăng 29,42%, lợi nhuận 1,05 tỷ đồng tăng 155% so đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân tháng của người lao động là 3,7 triệu đồng.

2.2.5. Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực Vận tải

Toàn tỉnh có 9 Hợp tác xã, với 709 thành viên tham gia. Doanh thu bình quân một Hợp tác xã năm 2019 đạt 17,7 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân một Hợp tác xã đạt 3,14 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng. Lĩnh vực hoạt động chính của Hợp tác xã giao thông, vận tải gồm kinh doanh vận tải đường bộ và dịch vụ vận tải, sửa chữa cho thành viên, phương tiện vận tải thuộc sở hữu của thành viên và thành viên quản lý, sử dụng. Đây là loại hình có nhiều tiềm năng, điều kiện để hình thành mô hình Hợp tác xã, tuy nhiên vẫn chưa thực sự phát triển trên địa bàn tỉnh.

2.2.6. Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng

Toàn tỉnh hiện nay có 01 Hợp tác xã. Trong năm 2019, doanh thu ước đạt 700 triệu đồng, lợi nhuận 60 triệu đồng, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 3,5 triệu đồng. Lĩnh vực này có doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh là do trong nhiệm kỳ đã giải thể 06 Hợp tác xã.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Kinh tế tập thể (nòng cốt là Hợp tác xã) của tỉnh đã có nhiều thay đổi, từng bước củng cố, phát triển, đem lại hiệu quả, nhất là từ khi chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Công tác quản lý nhà nước, khuyến khích hỗ trợ phát triển Hợp tác xã luôn được các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về Kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực; các Hợp tác xã thành lập mới hoạt động hiệu quả. Các Hợp tác xã hoạt động có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng, nhiều sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương thông qua Hợp tác xã đã phát triển theo hướng hàng hóa. Qua đó góp phần vào chuyển dịch cơ cầu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các Tổ hợp tác được hình thành nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ trong phát triển kinh tế và đời sống; đã khắc phục một số hạn chế của kinh tế hộ, cá thể là tiền đề phát triển Hợp tác xã.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH BÌNH THUẬN

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn, cán bộ chủ chốt của cơ quan được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện luân chuyển, phát triển; UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ về kinh phí hoạt động, do vậy Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có những bước chuyển biến đáng kể góp phần củng cố và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần chủ động, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực xây dựng các mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ Kinh tế tập thể phát triển. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các mô hình Hợp tác xã điển hình tiên tiến; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Hợp tác xã. Vai trò của Liên minh Hợp tác xã với phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng thể hiện rõ ràng, thiết thực.

1. Công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, các Hợp tác xã nói riêng và kinh tế tập thể của tỉnh nói chung đã được quan tâm, tạo điều kiện, môi trường sản xuất, kinh doanh tương đối thông thoáng và thuận  lợi. Có được điều này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chủ động đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Đây là giai đoạn thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đánh giá, tổng kết lớn về kinh tế tập thể, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn, gồm: sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí số 13 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010- 2020....

Nhiều chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã được cụ thể hóa thành văn bản, chính sách hỗ trợ, kịp thời lắng nghe, từng bước cùng các Hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy Kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển. Tỉnh ủy đã ban hành 01 Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, xác định đối tượng ưu tiên thụ hướng chính sách là các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn gắn với sản phẩm chủ lực địa phương; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hằng năm, triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã theo hướng dẫn của Trung ương; kiện toàn, cũng cố Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh...

Trong vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực tham mưu củng cố, kiện toàn hệ thống, tổ chức Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các hợp tác xã và Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể các cấp, từ đó kịp thời tư vấn, hướng dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, phố biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các điển hình trong phát triển kinh tế tập thể có nhiều đổi mới, rõ mục tiêu, đạt hiệu quả tích cực

Nhiệm kỳ qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn chú trọng, quan tâm đổi mới nội dung, mở rộng các hình thức tuyên truyên, nhằm phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó đã thúc đẩy, khuyến khích hỗ trợ, phát triển, nhân rộng mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương và trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh để cung cấp thông tin, giới thiệu các mô hình, cá nhân, tập thể, sản phẩm điển hình của Hợp tác xã, Tổ hợp tác; phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị lớn, có sức ảnh hưởng rộng của kinh tế tập thể tỉnh tới quần chúng nhân dân. Bình quân hàng năm có khoảng 40 tin, bài, phóng sự có liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặc biệt quan tâm, củng cố, chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, giới thiệu quảng bá sản phẩm của Hợp tác xã thành viên.

Đặc biệt, trong năm 2016, LMHợp tác xã tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012” và cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” đến tất các các huyện, thành, thị, sở, ban, ngành trong toàn tỉnh. Cuộc thi đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở.

Kết quả phần thi viết, đã có 515 bài tham gia dự thi (1), Ban tổ chức đã tổ chức chấm và quyết định trao giải thưởng cho 6 tập thể và 11 cá nhân; phần thi sân khấu có 4 đơn vị tham gia(2), kết quả đơn vị huyện Hàm Thuận Nam đạt giải nhất, được cử tham gia dự thi tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải khuyến khích.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn thay đổi hình thức, lồng ghép nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Hợp tác xã, giới thiệu các sản phẩm, mô hình tổ chức hoạt động Hợp tác xã tiêu biểu, thông qua các mô hình thể hiện khác nhau, như: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hợp tác xã tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, các chương trình hội nghị tọa đàm, các lớp tập huấn, bồi dưỡng... Treo băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước và dịp kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt  Nam, Hợp tác xã quốc tế tại trụ sở cơ quan và các Hợp tác xã thành viên.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể (nòng cốt là Hợp tác xã) trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy công tác chuyển đổi, củng cố, phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã theo luật Hợp tác xã 2012 và chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã đạt hiệu quả cao hơn.

3. Công tác tư vấn, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể không ngừng được đổi mới, đáp ứng nhu cầu thành viên

3.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Hợp tác xã và tư vấn thành lập mới Hợp tác xã được quan tâm triển khai thực hiện: Hàng năm Liên minh Hợp tác xã tỉnh đều xây dựng kế hoạch tổ chức(1) Phần thi viết tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012, về tập thể có: 01 giải nhất (Công an tỉnh); 02 giải nhì (Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Giáo dục); 03 giải ba (Phòng LĐ-TBXH Hàm Thuận Bắc, Hội LH Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận); về các nhân có: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.

(2) đã trao 01 giải nhất cho: Tiểu phẩm: Hương biển; huyện Hàm Thuận Nam; 01 giải nhì cho: Tiểu phẩm: Hoa nở trắng đồng xanh; Quỷ tín dụng nhân dân Hàm Hiệp; 01 giải ba cho: Tiểu phẩm: Thành viên Hợp tác xã quê tôi; Chi cục PTNT/SNoN&PTNT và 01 giải khuyến khích cho: Tiểu phẩm: Dự án; Hội LHPN tỉnh, đồng thời UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể (giải nhất cuộc thi viết và huyện Hàm Thuận Nam) và 1 Bằng Khen cho cá nhân đạt giải nhất cuộc thi viết.

các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã, đồng thời tranh thủ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng của các ngành, đơn vị thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các tổ chức Phi Chính phủ ... để tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 44 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho gần 2600 lượt cán bộ, thành viên Hợp tác xã với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp, hỗ trợ, tư vấn, thành lập mới cho 94 Hợp tác xã.

3.2. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chuyển biến rõ rệt, thiết thực, hiệu quả

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xúc tiến thương mại luôn được Liên minh hợp tác xã tỉnh ưu tiên, triển khai những giải pháp đồng bộ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến với người tiêu dùng, kết nối mở rộng thị trường.

Các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đa dạng, bằng các biện pháp đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền, tham gia 14 hội chợ thường niên trong và ngoài tỉnh với 120 lượt sản phẩm của các Hợp tác xã, kinh phí đã hỗ trợ trên 230 triệu đồng.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực tổ chức tham gia xây dựng các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hợp tác xã tại các Hội chợ trong và ngoài tỉnh, cũng như tại các sự kiện của tỉnh, nhờ đó, các sản phẩm của Hợp tác xã được nhiều người tiêu dùng chú ý, tiếp cận và sử dụng, như: tổ chức gian trưng bày tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí số 13 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010- 2020; giới thiệu, tư vấn cho 200 lượt Hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các Hội nghị, sự kiện chính chính trị, xã hội do các ngành, địa phương tổ chức. Qua đây, nhiều Hợp tác xã đã kết nối mở rộng thị trường, thu hút các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tranh thủ thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thông qua các dự án hỗ trợ phát triển Hợp tác xã như VCED (Socodevi), SNV (Hà Lan), Mutrap…. Qua đó, từng bước tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm lợi thế của địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã.

4. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và hợp tác quốc tế phát triển kinh tế tập thể không ngừng củng cố, mở rộng

4.1. Công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh

* Đối với các Sở, ngành của tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012,  đẩy mạnh Kinh tế tập thể phát triển. Thường xuyên rà soát, đánh giá, sơ kết, tổng kết hoạt động phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Đồng thời, kiến nghị các sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện trong việc chuyển giao tiến bộ bộ khoa học vào sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong Hợp tác xã, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã, xây dựng nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm của Hợp tác xã, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc tại Hợp tác xã. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo chức năng nhiệm vụ của sở, ngành. Tích cực tham mưu, xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

* Đối với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phối hợp củng cố tổ chức hoạt động của Hợp tác xã, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của Hợp tác xã trong quá trình hoạt động, từ đó tham mưu biện pháp giải quyết, cũng như thực hiện các quy định của pháp luật về Hợp tác xã trên địa bàn. Đề nghị ưu tiên cụ thể hóa, thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, tập trung đầu tư vào các mô hình liên kết, hợp tác xã hoạt động đúng bản chất, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm rộng rãi. Qua đó, đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân về kinh tế tập thể nói chung và mô hình Hợp tác xã kiểu mới nói riêng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hợp tác để phát triển kinh tế. Cùng với địa phương tư vấn, hướng dẫn xây dựng, hình thành một số mô hình Hợp tác xã liên kết sản xuất quy mô lớn, mô hình Hợp tác xã gắn với sản phẩm đặc trưng, hướng tới tạo thương hiệu sản phẩm địa phương.

* Đối với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, phối hợp, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết thành viên trong tổ chức để tuyên truyền về kinh tế tập thể, luật Hợp tác xã năm 2012; thực hiện giám sát, tham mưu, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế tập thể tại địa phương; tham gia giải quyết các kiến nghị, đề xuất cùng tháo gỡ khó khăn của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, đảm bảo các chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển đến đúng đối tượng được thụ hưởng, phát huy được hiệu quả công cụ quản lý nhà nước.

4.2. Công tác phối hợp với các đơn vị trực thuộc Liên minh hợp tác xã Việt Nam và tổ chức quốc tế

Mối quan hệ giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với các đơn vị thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được duy trì đảm bảo thường xuyên. Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo quy định. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã hỗ trợ Liên minh hợp tác xã tỉnh triển khai nhiều chương trình, dự án đến một số Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh như: xây dựng 02 chuỗi giá trị sản phẩm cho 02 Hợp tác xã (Hợp tác xã Công Thành; Hợp tác xã Ninh Thuận 9) với tổng giá trị 700 triệu đồng; hàng năm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Hợp tác xã và cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh; hỗ trợ nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trung ương và các hoạt động phối hợp khác đến các hợp tác xã... qua đó, tạo điều kiện cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động.

5. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên được chú trọng khẳng định vai trò cầu nối của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thường xuyên tổ chức nghiên cứu chính sách, cập nhật thông tin liên quan đến kinh tế tập thể. Đồng thời, củng cố tổ chức, bộ máy cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các cơ quan của tỉnh tổ chức, học tập kinh nghiệm từ các tỉnh bạn từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư vấn, trợ giúp hiệu quả hơn cho các thành viên.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiếp nhận 28 đơn thư và đề xuất kiến nghị của các Hợp tác xã về các vấn đề cụ thể như: kiến nghị về chính sách - pháp luật có 08 đơn; khiếu nại về hoạt động nội bộ Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã có 20 đơn.

  Sau khi tiếp nhận các đơn thư, kiến nghị đề xuất, Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn tích cực, khẩn trương tham gia giải quyết đơn khiếu nại và tư vấn pháp luật cho các Hợp tác xã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ như: nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu các vấn đề liên quan và tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương kịp thời xem xét giải quyết các đơn, thư khiếu nại của các Hợp tác xã, thành viên Hợp tác xã và người lao động trong các Hợp tác xã. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết cơ bản các đơn thư, kiến nghị đề xuất của các Hợp tác xã như: Ủy ban Kiểm tra đã phối hợp với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận có giải pháp, hướng dẫn việc đền bù đất của Hợp tác xã bị thu hồi mà chưa được sự trả lời của UBND huyện Bắc Bình (kiến nghị của Hợp tác xã Chợ Lầu 1); Tham gia với các Sở, ngành của tỉnh có ý kiến để trả lời UBND Thị xã La Gi về việc chuyển nhượng đất dự án khi giải thể Hợp tác xã DV- Nuôi trồng thủy sản 27/7 Tân Hải. Hay trong năm 2019, UBKT đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận giải quyết thư khiếu nại của Phó Giám đốc Quỷ tin dụng nhân dân Phú Bình về cơ cấu nhân sự trong Đại hội nhiệm kỳ và đã kiểm tra, giám sát tổ chức xong Đại hội; Hướng dẫn Hợp tác xã Nông nghiệp Lạc Trị giải quyết vướng mắc trong Đại hội thường niên của Hợp tác xã về nội dung báo cáo tài chính không thống nhất với báo cáo của Ban kiểm soát.....

Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn tích cực chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các Ban kiểm soát Hợp tác xã để tư vấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, đồng thời lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, nguyện vọng của thành viên để tham mưu với Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo UBND tỉnh và các cấp, các ngành có liên quan giải quyết, tháo gỡ, tạo điều kiện cho Hợp tác xã phát triển. Thông qua các hoạt động đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh ngày càng trở thành chỗ dựa tin cậy cho các Hợp tác xã.

6. Công tác thi đua khen thưởng và chỉ đạo tổ chức hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh không ngừng được đổi mới

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã bám sát hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã có cơ hội khẳng định, phấn đấu lập thành tích, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho hoạt động phát triển kinh tế tập thể và Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được triển khai thường xuyên.

Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Liên minh hợp tác xã tỉnh đều có giấy khen để khen thưởng những đơn vị đã có nhiều thành tích trong hoạt động. Đồng thời, kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào và cho địa phương. Trong nhiệm kỳ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã công nhận 31 tập thể là hợp tác xã điển hình tiên tiến; tặng giấy khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 04 tập thể; tặng bằng khen cho 28 tập thể, 18 cá nhân; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tặng 01 cờ thi đua cho 01 tập thể, 10 bằng khen tập thể và 10 cá nhân; tặng 58 kỷ niệm chương vì đã có đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2016-2020:

 

TT

NỘI DUNG CHỈ TIÊU

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1.

Thành lập mới 10 Hợp tác xã/năm. Đến năm 2020 thành lập mới từ 50 – 60 Hợp tác xã.

Đạt, đến nay đã thành lập mới được 94 hợp tác xã và 01 Liên Hiệp Hợp tác xã, số lượng từng năm cụ thể như sau:

+ Năm 2016 thành lập được 06 hợp tác xã.

+ Năm 2017 thành lập được 36 hợp tác xã.

+ Năm 2018 thành lập được 22 hợp tác xã.

+ Năm 2019 thành lập được 22 hợp tác xã.

+ 6 tháng đầu năm 2020 thành lập được 09 hợp tác xã.

 

2.

Phấn đấu đến tháng 07/2016 chuyển đổi 100% theo Luật HTX 2012, giải thể dứt điểm những HTX yếu kém ngưng hoạt động.

Đạt, cụ thể:

Đến tháng 07/2016 đã chuyển đổi 100% theo Luật HTX 2012.

Các Hợp tác xã yếu kém ngừng hoạt động đang được BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể các cấp quyết liệt thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

 

3.

Doanh thu tăng bình quân 5%/năm.

 

Không đạt, cụ thể: Doanh thu tăng bình quân 3,2%/năm.

 

 

4.

Xây dựng mô hình HTX kiểu mới từ 3 – 5 HTX/năm

 

Đạt, cụ thể:

+ Năm 2016 đã xây dựng được 03 mô hình HTX kiểu mới.

+ Năm 2017 đã xây dựng được 04 mô hình HTX kiểu mới.

+ Năm 2018 đã xây dựng được 03 mô hình HTX kiểu mới.

+ Năm 2019 đã xây dựng được 05 mô hình HTX kiểu mới.

+ 6 tháng đầu năm 2020 đã xây dựng được 05 mô hình HTX kiểu mới.

 

5.

Đến năm 2020 có số Hợp tác xã làm ăn khá giỏi chiếm 60%.

 

Không đạt. Đến nay số Hợp tác xã làm ăn khá giỏi chiếm 43,7%

 

6.

Đến năm 2020 tỷ lệ cán bộ quản lý và người lao động làm việc tại HTX từ trung cấp trở lên đạt trên 60%.

 

Đạt 60,01%

 

7.

Phấn đấu đến 2020, có 100% HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng quy định của Luật HTX năm 2012.

Đạt 100%

 

 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

1. Ưu điểm

Nhiệm kỳ 2016-2020, kinh tế tập thể nói chung và hoạt động của Liên minh Hợp tác xa tỉnh nói riêng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020 đã được triển khai nghiêm túc, toàn diện và căn bản đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra, vai trò và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh qua đó được khẳng định:

*Về tình hình kinh tế tập thể

Tại báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã khảng định:

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò vị thế của kinh tế tập thể đối với phát triển kinh tế hộ trong cơ chế thị trường được nâng lên. Mô hình Hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012 trên địa bàn tỉnh bước đầu được hình thành, dần thay thế những mô hình Hợp tác xã kiểu cũ. Nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, phát huy được những lợi thế của địa phương. Các Hợp tác xã từng bước được cũng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã có những giải pháp kinh doanh hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội tiếp cận các dự án, nguồn vốn để đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất, bước đầu đã liên kết được các doanh nghiệp để thu mua sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Đối với các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại, giao thông vận tải, xây dựng đã từng bước ổn định, có quy mô vốn, địa bàn hoạt động ngày càng được mở rộng; Lĩnh vực quỹ tín dụng nhân dân hoạt động khá hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

* Về hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Bám sát chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội, nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt được tổ chức, triển khai có hiệu quả, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong một số lĩnh vực:

Công tác tham mưu, vận động chính sách và tổ chức thực hiện chính sách được triển khai tích cực, trách nhiệm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi về môi trường, nguồn lực, cơ sở vất chất, kỹ thuật đến được với nhiều Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh tỉnh. Kinh tế tập thể nói chung, Hợp tác xã nói riêng đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng và phát triển. Tổ chức, bộ máy được củng cố, chất lượng nhân lực của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh được nâng lên rõ rệt, kinh phí hoạt động được đảm bảo thường xuyên và mở rộng các hoạt động, hình thức hỗ trợ, phát triển cho Hợp tác xã thành viên.

Các hoạt động động thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể được triển khai tích cực, thường xuyên, từng bước bám sát các hoạt động, nhu cầu tìm kiếm thông tin của các Hợp tác xã, nâng cao tính tương tác, kết nối giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hợp tác xã thành viên.

Công tác tư vấn, hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hỗ trợ và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho thành viên qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh hợp tác xã tỉnh và thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế tập thể đa dạng, thực chất.

2. Hạn chế tồn tại

Hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế chưa đồng bộ, việc hỗ trợ kinh phí để thành lập hợp tác xã không có, nên khó khăn trong việc thành lập; Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của tỉnh chưa có, nên các hợp tác xã khó tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng kinh doanh, sản xuất...

Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể ở các cấp có nơi chưa am hiểu sâu về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; công tác kiểm tra, giảm sát chưa được thực hiện thường xuyên, những khó khăn vướng mắc của Hợp tác xã chưa được giải quyết, khắc phục kịp thời.

Chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể ở một số địa phương chưa được phát huy đầy đủ. Chưa đề xuất được cơ chế, giải pháp, thu hút nguồn lực để xây dựng các mô hình Hợp tác xã kiểu mới có quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với với tiêu thụ theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế.

Một bộ phận không nhỏ nhân dân trong cộng đồng xã hội còn định kiến về hoạt động của Hợp tác xã kiểu cũ; nhận thức chưa đúng bản chất và tổ chức hoạt động của Hợp tác xã kiểu mới, tác động đến thu hút thành viên, cản trở đến phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Đa số Hợp tác xã có quy mô nhỏ, vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, chưa xây dựng được chuỗi liên kết bền vững. Khả năng huy động vốn của thành viên rất hạn chế,  kho vay vốn trung hạn, dài hạn từ ngân hàng; thành viên chưa thấy vai trò, trách nhiệm của mình đối với các hoạt động và sự sống còn của Hợp tác xã; Hợp tác xã chưa thể hiện vai trò kết nối giữa thành viên với thị trường, sự gắn kết lợi ích giữa Hợp tác xã và thành viên còn mờ nhạt; lợi ích kinh tế trực tiếp Hợp tác xã mang lại cho thành viên chưa nhiều.

Trình độ, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã hạn chế, lúng túng trong định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn. Công tác kế toán, tài chính, thông tin báo cáo của Hợp tác xã chưa được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Việc xây dựng báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh hạn chế. Chế độ bảo hiểm đối với người lao động chưa được đảm bảo.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chưa phát huy hết vai trò của các Ủy viên BCH, BTV trong việc tác động đến hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và phát triển Hợp tác xã thành viên. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chưa đề xuất được những giải pháp thực sự căn cơ trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, chưa tư vấn hình thành được các mô hình Hợp tác xã quy mô lớn, Liên hiệp hợp tác xã và triển khai các hoạt động hỗ trợ thành viên chưa nhiều.

2.3. Nguyên nhân của hạn chế tồn tại

a. Nguyên nhân khách quan

Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể ở một số nơi chưa hiệu quả, còn hình thức, chưa coi trọng chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Bộ máy quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã chưa được kiện toàn theo yêu cầu; công tác quản lý chưa được thường xuyên, liên tục; cán bộ theo dõi chủ yếu là kiêm nhiệm và chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Đặc biệt, việc thiếu nhân sự chủ chốt Liên minh Hợp tác xã tỉnh (chức danh Chủ tịch) trong một thời gian dài đã ảnh hưởng lớn đến công tác chỉ đạo, điều hành, đề xuất, tham mưu các hoạt động được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao.

          Chưa có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; chưa có sự quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra định hướng, cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho Kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển.

          Phương thức sản xuất tự do, nhỏ lẻ đã trở thành thói quen, giữ vai trò chủ đạo trong tư duy sản xuất xuất, kinh doanh của người dân, trong khi còn rất ít mô hình liên kết sản xuất thành công, có hiệu quả để tuyên truyền, nhất là chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.

b. Nguyên nhân chủ quan

Nhận thức về phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã của một bộ phận cán bộ các cấp và nhân dân chưa đầy đủ, chưa hiểu đúng vai trò, bản chất của Hợp tác xã kiểu mới. Nhiều Hợp tác xã chưa nhận thấy sự khác biệt quan trọng giữa Luật Hợp tác xã năm 2003 và Luật Hợp tác xã năm 2012 nên chưa thực hiện đầy đủ quy định của Luật, vẫn hoạt động theo kiểu “bình mới, rượu cũ”. Một số Hợp tác xã hoạt động còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động Hợp tác xã còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ, tình hình thị trường hiện nay; công việc của Hợp tác xã chưa thực sự hấp dẫn, thu nhập thấp nên khó thu hút được cán bộ chuyên môn có năng lực tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Hợp tác xã.

Thành viên Hợp tác xã đa phần là nông dân, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên việc huy động sự đóng góp vật chất, trí tuệ để xây dựng, phát triển Hợp tác xã còn hạn chế, chuyển đổi công nghệ và ngành nghề phù hợp với sự phát triển của thị trường còn chậm. Quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã vẫn ở mức nhỏ, hàng hóa dịch vụ thiếu tính cạnh tranh, sản xuất kinh doanh của đa phần Hợp tác xã còn yếu kém, năng lực tài chính hạn chế; một bộ phận thành viên vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào bao cấp của nhà nước, chưa thực sự cố gắng vươn lên.

Cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thúc đẩy, truyền thông phát triển Hợp tác xã, kinh phí hoạt động thường xuyên thấp, phương tiện di chuyển (ô tô) phục vụ công tác cũ, xuống cấp, không có kinh phí sữa chữa.... đã ảnh hưởng đến công tác tham mưu, phát triển kinh tế tập thể.

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thứ nhất, chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động, giải pháp nhằm thống nhất nhận thức của mọi người dân và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về Hợp tác xã; phải coi Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do người dân tự thành lập và tổ chức quản lý; xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chung của người dân và để phục vụ chính những người dân có cùng nhu cầu,  nguyện vọng đó. Do vậy, Hợp tác xã phải chủ động xây dựng, duy trì và phát triển Hợp tác xã bằng nội lực của chính mình; tránh trông chờ, ỷ lại vào các hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức bên ngoài.

          Thứ hai, quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kinh nghiệm về phát triển Hợp tác xã, nhất là tại cơ sở đối với chính quyền, nhân dân trên địa bàn; việc xây dựng mô hình, tổng kết, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

          Thứ ba, tranh thủ sự quan tâm định hướng, chỉ đạo, cơ chế chính sách hỗ trợ đối với kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các Hợp tác xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tham mưu, đóng góp xây dựng, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

          Thứ tư, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng nhiều giải pháp đồng bộ; phát huy nội lực; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy Hợp tác xã phát triển thông qua tạo dựng duy trì hiệu quả liên kết, đồng thời giải quyết hài hòa, thỏa đáng mối quan hệ lợi ích thành viên và lợi ích Hợp tác xã, tạo dựng niềm tin, tự nguyện, gắn bó lâu dài của từng thành viên đối với Hợp tác xã; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của các phòng trào thi đua, các hình thức khen thưởng.

          Thứ năm, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của BCH, BTV, Thường trực, cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển Kinh tế tập thể và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa thành phần Kinh tế tập thể với cấp ủy, chính quyền các cấp thông qua vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các Hợp tác xã thành viên, phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội…

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH THUẬN

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Trong nhiệm kỳ tới, Kinh tế tập thể, Hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đứng trước những cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen. Đây là thời kỳ tiếp tục thực hiện quan điểm phát triển kinh tế tập thể của Đảng được nêu tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Chiến lược phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030, nhiều chính sách, chủ trương quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã được quan tâm. Xu thế liên kết, hợp tác tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong tỉnh ổn định; Kinh tế tập thể, Hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Kết quả phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã 5 năm qua là điều kiện thuận lợi để Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khó khăn, thách thức và cơ hội: Quá trình toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, đã và đang tạo ra nhiều cơ hội cho khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển, song cũng đối diện với nhiều thách thức đòi hỏi khu vực Kinh tế tập thể và Liên minh Hợp tác xã phải có một tư duy mới, cách nhìn mới và có các giải pháp nhằm phát triển Hợp tác xã toàn diện, bền vững. Tình hình biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, phức tạp; bệnh dịch tiếp tục tiềm ẩn những nguy cơ gây tổn hại cho hoạt động kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Tập trung đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, trong đó: chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tích cực vận động chính sách, hỗ trợ các Hợp tác xã tiếp cận và thụ hưởng chính sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứng nhận nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc; tư vấn, hỗ trợ tài chính, tín dụng, thúc đẩy các hoạt động liên kết làm nền tảng cho việc phát triển Kinh tế tập thể nhanh và bền vững, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.  

2. Chỉ tiêu cơ bản

(1) Mỗi năm thành lập mới ít nhất 15 Hợp tác xã

(2) Đến năm 2025 có trên 70% tổng số Hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

(3) Trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã, ít nhất có 50% cán bộ Hợp tác xã dưới 50 tuổi và có trình độ từ trung cấp trở lên.

(4) 100% Hợp tác xã hoạt động đúng các quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012; hàng năm kết nạp mới ít nhất 03 Hợp tác xã trở thành thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

(5) Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, thúc đẩy Kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển bền vững: Tăng trưởng về quy mô vốn, tài sản đạt bình quân 5%/năm; doanh thu, lợi nhuận của Hợp tác xã, Tổ hợp tác tăng trưởng từ 6%/năm trở lên; nâng mức thu nhập bình quân lao động thường xuyên tại Hợp tác xã đến năm 2025 đạt 5 triệu đồng/người/tháng

(6) Có ít nhất 10% Hợp tác xã có quy mô trên 100 thành viên/Hợp tác xã.

(7) Hàng năm, cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện và phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thực hiện ít nhất 70 tin, bài, phóng sự phản ánh hoạt động Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận.

(8) Mỗi năm giới thiệu, hỗ trợ từ 100 lượt Hợp tác xã tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

(9) Hằng năm, tổ chức được ít nhất 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, người lao động, thành viên Hợp tác xã.

(10) Tham mưu thành lập được Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

(11) Cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giữ vững các tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa.

(12) Trong nhiệm kỳ, tại mỗi huyện, thị, thành phố xây dựng được 01 chuỗi liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND, ngày 19/12/2019 về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ  YẾU

1. Nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với toàn thể nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Kinh tế tập thể, HTT, từ đó đề cao trách nhiệm vủa các cấp, các ngành, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với sự phát Kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng bám sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường, môi trường kinh doanh. Tổ chức đạo tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý Hợp tác xã, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên. Tổ chức cho cán bộ quản lý, thành viên Hợp tác xã đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình, làm ăn hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Tiếp tục tham mưu, kiện toàn, cũng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Tham mưu phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức đối thoại với Hợp tác xã và thành viên để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho lĩnh vực Kinh tế tập thể.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm của kinh tế tập thể. Thực hiện hiệu quả việc cung cấp thông tin thị trường và khách hàng cho các Hợp tác xã; khuyến khích các Hợp tác xã tích cực tham gia các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hội nghị, triển lãm, hội chợ, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các kênh, nhất là trên không gian mạng; tiếp cận, tham gia mạnh vào hoạt động thương mại điện tử.

Hỗ trợ các Hợp tác xã cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo các tiêu chuẩn, đạt chứng nhận an toàn, xây dựng, tạo lập nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu, bao bì, mẫu mã sản phẩm.

Tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội, tạo điều kiện để Hợp tác xã tham gia xây dựng các mô hình Hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị làm cơ sở để triển khai nhân rộng. Tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, các tổ chức quốc tế trong việc đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình Hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Bên cạnh đó, phát huy, làm nổi bật vai trò của Hợp tác xã trong việc là cầu nối giữa thành viên với Nhà nước, Doanh nghiệp, Nhà khoa học, Ngân hàng và Nhà phân phối, là điểm tựa cho xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào phục vụ sản xuất, giảm lao động thủ công, tăng năng suất lao động, thu nhập cho thành viên.

2. Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2020 - 2025; tăng cường các hoạt động giám sát, đôn đốc các ngành, địa phương quan tâm, thực hiện. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Tăng cường công tác đi cơ sở của cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về kinh tế tập thể từ cấp tỉnh đến các Hợp tác xã. Đây là giải pháp trọng tâm và xuyên suốt trong thời gian tới. Tập trung giáo dục, đào tạo, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ bản chất, mô hình Hợp tác xã, thực hiện các quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012, vai trò và lợi ích của tổ chức Hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức Bản tin Kinh tế tập thể và trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên minh Hợp xã tỉnh. Tăng cường đầu tư nguồn lực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các sự kiện, ngày hội Hợp tác xã gắn với phát triển sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác do Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì. Tổ chức tư vấn, hướng dẫn các Hợp tác xã chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người đảm bảo có thể tiếp cận, tham gia thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, tập trung đầu tư phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng nhãn hiệu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao, cải tiến mẫu mã, bao bì, mở rộng quy mô liên kết.

Xây dựng mô hình Hợp tác xã và đúc rút kinh nghiệm các mô hình, tổ chức nhân rộng. Nghiên cứu, khảo sát mô hình Kinh tế tập thể, Hợp tác xã có hiệu quả, huy động nguồn lực hỗ trợ cho việc xây dựng các mô hình Hợp tác xã điểm.

Tăng cường, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo của các Hợp tác xã. Các Hợp tác xã, tiếp tục hoàn thiện, quản lý thông tin, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Định kỳ 6 tháng, 1 năm xây dựng báo cáo gửi về Liên minh Hợp tác xã tỉnh để nắm bắt tình hình. Kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Hợp tác xã thành viên trong quá trình hoạt động.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã. Định kỳ hằng năm, các Hợp tác xã thành viên báo cáo tình hình cán bộ quản lý Hợp tác xã và thành viên, đăng ký nhu cầu, nội dung kiến thức cần cung cấp, trên cơ sở đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp xây dựng chương trình. Tranh thủ các nguồn bồi dưỡng, tập huấn của các ngành trong tỉnh, các cơ quan trung ương, các tổ chức quốc tế để triển khai, tổ chức cho các cán bộ quản lý, người lao động, thành viên Hợp tác xã tham gia.

Mở rộng, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường đối với các sản phẩm hàng hóa của Hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin kinh tế tập thể, trang thông tin điện tử tổng hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh; giới thiệu, hỗ trợ các Hợp tác xã thành viên tham gia các hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm tại các sự kiện văn hóa – chính trị - xã hội trong và ngoài tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức, xây dựng các phong trào thi đua củng cố, phát triển Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, xây dựng mô hình Hợp tác xã tiêu biểu; mỗi Hợp tác xã một sản phẩm. Tổ chức củng cố hoạt động các khối thi đua, thu hút thành viên tham gia. Thực hiện tốt các phong trào, hoạt động thi đua do tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động. Thực hiện chế độ khen thưởng kịp thời.

Chủ động hợp tác, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế để hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác. Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Hợp tác xã thành viên luôn chủ động, sẵn sàng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế, phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã của Đảng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp Luật của Nhà nước.

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH THUẬN