• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 3 192
  • Tháng hiện tại: 13 799
  • Tổng lượt truy cập: 577417
Đăng nhập
Khai mạc Ðại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 651
Sáng nay (25/9), Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 250 đại biểu.

Nhiệm kỳ qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Đến tháng 5/2020, toàn tỉnh có 5.089 Tổ hợp tác (THT) với 164.787 thành viên; 187 HTX và 2 Liên hiệp HTX với 48.195  thành viên. Các HTX hoạt động có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng, nhiều sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương thông qua HTX đã phát triển theo hướng hàng hóa. Qua đó góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các THT được hình thành nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ trong phát triển kinh tế và đời sống; đã khắc phục một số hạn chế của kinh tế hộ, cá thể là tiền đề phát triển HTX. Hiện thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt 4,35 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Với chủ đề “Đổi mới - hợp tác  - phát triển bền vững”, đại hội đã đề ra phương hướng và mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, như mỗi năm thành lập mới ít nhất 15 HTX; đến năm 2025 có trên 70% tổng số HTX hoạt động hiệu quả; 100% HTX hoạt động đúng các quy định tại Luật HTX năm 2012; hàng năm kết nạp mới ít nhất 3 HTX trở thành thành viên Liên minh HTX tỉnh; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững. Đồng thời, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển phát triển kinh tế tập thể, HTX; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.