• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp
Lượt xem: 1677

Toàn tỉnh hiện có 160 HTX nông nghiệp (trong đó, có 140 HTX đang hoạt động, 20 HTX dừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể), tăng 11 HTX so cùng kỳ và có 190 trang trại (gồm: 87 trang trại trồng trọt, 85 trang trại chăn nuôi, 8 trang trại nuôi trồng thủy sản và 10 trang trại tổng hợp).

Nhiều HTX phát triển mạnh cả về chất và lượng (tập trung trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Hàm Thuận Nam). Bên cạnh đó, nhiều HTX hoạt động yếu kém, tồn tại hình thức nhiều năm liên tục (tập trung tại huyện Hàm Tân, Tuy Phong, thị xã La Gi, TP. Phan Thiết).

anh tin bai

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 507 ngày 4/3/2020 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/2019/QN-HĐND của HĐND tỉnh về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Phối hợp với các địa phương và Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Nhật Phát kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán các nội dung hỗ trợ giống, vật tư, bao bì… thuộc Dự án liên kết sản xuất cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, chế biến gắn với tiêu thụ lúa, gạo chất lượng cao huyện Đức Linh và Tánh Linh. Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt các dự án: liên kết sản xuất thanh long chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn GlobalGAP của HTX thanh long Thuận Tiến; liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa chất lượng cao chuỗi giá trị theo hướng hữu cơ của Công ty TNHH Đại Nông Cơ Giới; liên kết sản xuất và tiêu thụ thanh long tại HTX dịch vụ thanh long hữu cơ Phú Hội.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tiếp tục hỗ trợ các chủ thể tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại các hội chợ; phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối tại TP.HCM. Khảo sát các địa điểm có nhu cầu mở các điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP tại Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân… để có kế hoạch hỗ trợ. Đồng thời, đang tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phần mềm số hóa chương trình OCOP.

M. VÂN

Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-cac-hop-tac-xa-nong-nghiep-110424.html