• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã
Lượt xem: 1131

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành có liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Theo đó, kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từ tỉnh đến huyện tạo sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các mô hình Hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả

Chủ động tham mưu huy động các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn Trung ương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để cân đối, bố trí vốn năm 2023 và kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ đầu tư đồng bộ giữa hạ tầng với tổ chức phát triển sản xuất, quan tâm đầu tư logistics phục vụ chế biến và thương mại sản phẩm nông nghiệp của các hợp tác xã. Hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận, tham gia khảo sát thị trường, đăng ký thương hiệu, đăng ký sản phẩm trên sàn thương mại số; tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hướng dẫn cơ cấu lại Hội đồng quản trị đối với hợp tác xã yếu kém; tiến hành giải thể dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động, hoàn thành giải thể vào tháng 11/2022.

M. VÂN

(Nguồn:https://baobinhthuan.com.vn/tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-100662.html)