Kinh tế tập thể chuyển biển qua từng giai đoạn

Báo cáo tại Diễn đàn, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, 76 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bức thư gửi điền chủ nông gia, chặng đường phát triển của kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã nói riêng đã có sự biến chuyển trong từng giai đoạn.

“Sau đổi mới, có thời điểm kinh tế tập thể đi xuống, các hợp tác xã bị giải tán, do công tác quản lý, lạm phát nên không thể duy trì được tài sản. Tuy nhiên, những năm gần đây, tầm quan trọng của hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường ngày càng được bộc lộ rõ. hợp tác xã là định chế, thiết chế quan trọng ở nông thôn. hợp tác xã tập hợp người nông dân để giúp họ tham gia thị trường một cách hiệu quả. hợp tác xã tăng tính đoàn kết, tương trợ của người dân nông thôn”, ông Lê Đức Thịnh nói.