Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai
Lượt xem: 425

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính Phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai tại Điều 1; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất tại Điều 2; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại Điều 3 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Cụ thể tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị định đã Bổ sung khoản 4, Điều 15, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau: “4. Thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai và Điều 15b của Nghị định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về các trường hợp bất khả kháng của pháp luật và thực tế triển khai các dự án đầu tư để xác định thời gian bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng đối với dự án thuộc địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp dự án thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định; trường hợp cần thiết lấy ý kiến của Bộ, ngành liên quan.”

Ngoài ra, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính Phủ còn sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai như: Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai; trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;…. trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư; thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. 

Cùng với Luật đất đai (sửa đổi) sắp được ban hành; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành sẽ tạo điều kiện để các địa phương vận dụng giải quyết, tháo gỡ những vấn đề bất cập; những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc về lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực đất đai,...mà các Nghị định ban hành trước đó chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể; nhằm sớm được giải quyết và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên cả nước.    

Theo tin Thành Phương - BQLKCN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 3 963
  • Tháng hiện tại: 22 342
  • Tổng lượt truy cập: 1139294
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang