Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Lượt xem: 563

Nhằm huy động cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác PCCC&CNCH; có phương án PCCC&CNCH tại các địa bàn, công trình, khu cực có nguy cơ cháy, nổ cao. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC&CNCH.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC&CNCH. Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC&CNCH như: giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC&CNCH.

Việc tổ chức thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan; có cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCCC&CNCH tại các sở, ngành, địa phương và báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công nhưng thiếu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC. Giao Ban Quản lý các KCN phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Chủ đầu tư triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong xây dựng cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp, kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC&CNCH theo đúng quy định./.

Theo Thanh Long - BQLKCN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 203
  • Trong tuần: 3 962
  • Tháng hiện tại: 20 955
  • Tổng lượt truy cập: 1141348
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang