Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri
Lượt xem: 619

Ngày 25/3/2022, tại Công văn số 43/ĐĐBQH-CTQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận nhận văn bản Bộ Nội vụ s 922/BNV-CQĐP ghi ngày 11 tháng 3 năm 2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận.

Văn phòng Sở Nội vụ

 

Trích toàn văn trả lời kiến nghị của Bộ Nội vụ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang