Ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 819

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

 Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã ban hành Nghị quyết số 197/NQ-UBBC để xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, 53 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được xác nhận có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật./.

Tải: 197/NQ-UBBC

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang