bannerHome
Thông tin cần biết về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 6003
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 01/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu…đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu điện tử trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích chính sau:

Thứ nhất, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1830
  • Trong tuần: 5 436
  • Tháng hiện tại: 15 907
  • Tổng lượt truy cập: 537733
Đăng nhập