Lượt xem: 0

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 03/03/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 623/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về biện pháp đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP và tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; thống kê, công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về thống kê.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin;  xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để tạo cơ sở cho việc thực hiện đăng ký trực tuyến; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Về tổ chức thực hiện, Sở Tư pháp có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương và chủ trì thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm c, đ và g khoản 6 Điều 55 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, d và e khoản 6 Điều 55 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP tại địa phương mình bằng hình thức phù hợp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, hướng dẫn./.

Châu Hân

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 136
  • Hôm nay: 3179
  • Trong tuần: 55 209
  • Trong tháng: 205 429
  • Tất cả: 3700330
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang