HỌP GÓP Ý THÔNG QUA UBND HUYỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN HÀM THUẬN BẮC ĐẾN NĂM 2045
       Sáng ngày 10/6/2022, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị góp ý thông qua UBND huyện đối với Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2045. Với thành phần tham dự gồm: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện – chủ trì, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, các ngành có liên quan và đơn vị tư vấn lập quy hoạch (Viện Quy hoạch Xây dựng Bình Thuận).

Với phạm vi lập quy hoạch như sau: toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích là 1.343,48 km2. Ranh giới có tứ cận: phía Đông giáp huyện Bắc Bình và thành phố Phan Thiết; phía Tây giáp các huyện Hàm Thuận Nam, Tánh Linh; phía Nam giáp thành phố Phan Thiết; phía Bắc giáp các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng.

Giai đoạn lập quy hoạch gồm: giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035; giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu quy hoạch:

+ Đáp ứng yêu cầu quản lý, là cơ sở để lập quy hoạch nông thôn và dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện;

+ Cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, từ đó đưa ra những dự báo và định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện. Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và nông lâm nghiệp, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa khu vực đô thị và nông thôn.

+ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Thuận Bắc phải phù hợp với đề án xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô thị và đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

+ Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư; xây dựng mô hình phát triển không gian vùng huyện; phân cấp hệ thống đô thị, xây dựng tính chất đô thị và lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất phân bố không gian xây dựng các cụm công nghiệp, dịch vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các điểm dân cư nông thôn… trong đó xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội để định hướng phát triển kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững.

+ Tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị và nông thôn trong huyện, xây dựng các chương trình kế hoạch và đề xuất các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực.

Việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2045 có tầm quan trọng trong việc xây dựng, định hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội, hạ tầng cho toàn huyện. Đồng thời, có ý nghĩa thực tiễn hoàn thành tiêu chí số 1 về quy hoạch trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn phát triển bền vững.

Hình ảnh: Họp góp ý thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2045

                                                       Phòng Kinh tế và Hạ tầng         


TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1242
  • Trong tuần: 16 273
  • Tháng hiện tại: 66 180
  • Tổng lượt truy cập: 1182509
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang