HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ HỒNG LIÊM

Ngày 09/5/2022, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Liêm; Công tác lập quy hoạch do UBND xã Hồng Liêm làm Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Góc Nhìn Mới; với quy mô lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc ranh giới hành chính xã Hồng Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc), với tổng diện tích là 10.414 ha. Tổng dự toán chi phí lập Quy hoạch là 386.713.200 đồng. Các mốc thực hiện quy hoạch cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1: Từ nay đến năm 2025;

+ Giai đoạn 2: Năm 2026 đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch là: Phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa địa phương và bảo vệ môi trường sinh thái; Gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của xã với xây dựng các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch; Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn với điều kiện tiện nghi giảm dần khoảng cách với cuộc sống đô thị; Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.


          Lê Quang PhúcTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang