Triển khai công tác tuyên truyền sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 4382/KH-UBND
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Triển khai công tác tuyên truyền sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Tài liệu đính kèm 4382 KH A _ds_7-Kế hoạch triển khai công tác tuyên tryền sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.signed.signed.pdf