Những điểm đáng chú ý của Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày của Bộ Xây dựng về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
Lượt xem: 554

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 về việc Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng. Thông tư này thay thế cho Thông tư 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Quy chuẩn này quy định về việc phân cấp công trình theo các tiêu chí: Hậu quả do kết cấu công trình bị hư hỏng hoặc phá hủy (sau đây gọi là cấp hậu quả); Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình; Phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình (hoặc các phần của công trình, sau đây gọi chung là công trình), bao gồm: bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng.

Quy chuẩn này áp dụng để xác định các giải pháp kinh tế - kỹ thuật khi thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và các công trình dạng nhà khác. Do đó, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài KCN đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cần chú ý: Khi lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thiết kế xây dựng công trình sẽ không phân loại công trình như QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 03:2012/BXD) về Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Về quy định chuyển tiếp:

- Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm được phê duyệt.

- Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt kể từ thời điểm quy chuẩn này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn này.

- Riêng về an toàn cháy, dự án đầu tư xây dựng được chuyển tiếp theo quy định của QCVN 06:2022/BXD.

         Thông tư số 05/2022/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2023./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 520
  • Trong tuần: 7 077
  • Tháng hiện tại: 25 961
  • Tổng lượt truy cập: 1134008
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang