Cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy sản xuất, gia công Nguyên phụ liệu giày dép Thành Vượng
Lượt xem: 747

Ngày  06/02/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Giấy phép số 229/GPMT-UBND cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên phụ liệu giày dép Thành Vượng, tại Lô C7.28, Cụm C7, đường D3, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II Bita’s, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Theo đó, Công ty có trách nhiệm:

Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải từ cơ sở đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu tiếp nhận chất lượng nước thải sau xử lý đạt giá trị giới hạn Cột B của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita’s để xử lý; đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu đấu nối nước thải của Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita’s tại hố ga T369 nằm trên đường N1-P (D3 – D1.

Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, đảm bảo đạt giá trị Cột B, Kp = 1,0, Kv = 1,0 của QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý khí thải. Việc vận hành hệ thống xử lý khí thải phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: Lưu lượng, các thông số đặc trưng của khí thải; lượng hóa chất sử dụng; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm;

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

Bảo đảm chất thải (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) phát sinh được thu gom, xử lý đúng quy định.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên phụ liệu giày dép Thành Vượng chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường./.

Theo tin TT. Sương- BQLKCN

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 532
  • Trong tuần: 7 089
  • Tháng hiện tại: 25 973
  • Tổng lượt truy cập: 1134020
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang