Đảng bộ Quân sự huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) về quy định sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ cơ sở và Quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và hoạt động của Đảng bộ trong năm 2022; tìm ra nguyên nhân mạnh, yếu và đề ra phương hướng nhiệm vụ, nội dung giải pháp lãnh đạo trong năm 2023, kịp thời giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên và các chi bộ, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ!

Chiều ngày 03/01/2023, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2022. Tham dự Hội nghị tổng kết có tất cả các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự huyện Phú Quý, cấp ủy, bí thư, phó bí thư 08 chi bộ trực thuộc và 72 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự huyện.

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp với các ban, ngành lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, nổi bật là: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ANCT-TTATXH; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình trong công tác xây dựng Đảng; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hướng về cơ sở; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và các mặt công tác khác thực hiện có hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đoàn kết, an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị tổng kết, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Quý đã tặng Giấy khen cho 01 chi bộ và 11 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2022.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, đồng chí Thượng tá Phạm Văn Soái – Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện yêu cầu toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tích cực, chủ động phối hợp tham mưu xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Khu vực phòng thủ huyện vững chắc; thực hiện nghiêm sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc, dự báo, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các khâu đột phá; hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ các mặt công tác đề ra; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn năm 2022.

Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cũng đã triển khai một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trung tâm và công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện năm 2023 với 05 nội dung cụ thể như sau:

Một là, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hai là, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đầy đủ nội dung, chương trình và thời gian; kết quả huấn luyện, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi, đội ngũ cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 80% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi, trong đó có 35% giỏi; không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; 95% trở lên cơ quan, đơn vị các cấp đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và đạt “3 nhất”; hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 100% đối tượng theo phân cấp; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đúng luật, đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1% trở lên.

Ba là, tổ chức biên chế đúng quy định, quân số các đơn vị thường trực đạt 95% trở lên (đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ A2 đạt 100%) so với biên chế; xây dựng lực lượng DQTV đúng luật, đảng viên đạt 29% trở lên (riêng Dân quân đạt 25% trở lên); 75 – 80% cán bộ Ban CHQS xã có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở; biên chế quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên đạt 99,5%, trong đó xếp đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự bộ binh đạt 96%, binh chủng đạt 87%, tỷ lệ đảng viên đạt 10% trở lên; sắp xếp SQDB vào các đơn vị dự bị động viên đạt 96% trở lên, phấn đấu tỷ lệ đảng viên đạt 70% trở lên; phấn đấu giữ vững kết quả Ban CHQS các xã vững mạnh toàn diện, đạt chuẩn 5 tiêu chí.

Bốn là, 95% trở lên tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,3%; kết nạp 25 đảng viên trở lên trong LLVT huyện, trong đó phấn đấu kết nạp 12 đảng viên trong lực lượng thường trực; số lượng cán bộ đang công tác đạt 95% trở lên so với nhu cầu biên chế, 98,5% trở lên có trình độ cao đẳng, đại học; tỷ lệ cán bộ thừa theo chức danh dưới 5%, thiếu dưới 3%; có từ 95% trở lên tổ chức Đoàn đạt vững mạnh, trong đó 45% trở lên vững mạnh xuất sắc; phối hợp thực hiện tốt chỉ tiêu xây dựng 01 “Nhà tình nghĩa Quân – Dân”.

Năm là, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, đưa vào ăn thêm 5.000đồng/người/ngày, quân số khỏe 98,7% trở lên; bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật; 100% kho, trạm, doanh trại bảo đảm an toàn tuyệt đối; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp trên công nhận. Bảo đảm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Nhằm phát huy cao nhất năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức ký kết thi đua đối với 08 chi bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và công tác xây dựng tổ chức đảng năm 2023; qua ký kết thi đua tất cả 08 chi bộ trực thuộc đều quyết tâm đăng ký thi đua đạt danh hiệu chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023.

          Tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và với tinh thần đăng ký thi đua sôi nổi của các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, cũng như toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, năm 2023 Đảng bộ, LLVT huyện Phú Quý sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra về công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                                                   XUÂN ÁNH

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 1209
  • Trong tuần: 38 084
  • Tháng hiện tại: 127 960
  • Tổng lượt truy cập: 1634957
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang