Võ Xu: Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

 

         Sáng ngày 13/11/2022, đồng loạt 9 khu phố trên địa bàn thị trấn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

 Ngày hội được tổ chức trang trọng với các hoạt động văn hóa văn nghệ không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư, tạo không khí vui tươi phấn khởi, được đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Tại Ngày hội, các đại biểu tham dự và nhân dân các khu phố đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang qua 92 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và cùng khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam; đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2023.

Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng sinh hoạt với nhân dân, qua đó thắt chặt mối quan hệ với nhân dân; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.   

                                                                              Phương Ly

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang