Tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

Thực hiện Công văn số 2331/UBND-KGVXNV ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Vừa qua, UBND huyện ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Qua đó giao các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CTTTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Chỉ thị số 22/CT-BTTTT ngày 26/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, Đề án tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet ban hành theo Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng Internet và toàn xã hội.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đặc điểm, dấu hiệu để mọi người dân nhận biết, phân biệt thông tin chính thức và thông tin không chính thức; hiểu biết pháp luật khi đăng phát, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông tin trên mạng Internet; không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 5 613
  • Tháng hiện tại: 30 346
  • Tổng lượt truy cập: 1330534
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang