TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Huyện ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể huyện Hàm Thuận Nam đã xác định để triển khai thực hiện thành công mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Trãi qua 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới luôn được huyện xem là nhiệm vụ quan trọng.

Trong những năm qua, cuộc vận động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà nhìn chung cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, người dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, từ đó nhận thức của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng thực hiện.

Ðóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư.

Các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH có vai trò rất lớn trong thực hiện những tiêu chí thuộc nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất, cụ thể đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình vùng đặc biệt khó khăn, hộ dân tộc thiểu số... Với vai trò, trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (PGD NHCSXH) đã thường xuyên bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện để chủ động tham mưu và tích cực chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo hướng tập trung ưu tiên tại các xã xây dựng nông thôn mới. Với nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian qua, PGD NHCSXH huyện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các chương trình. Tính đến 31/10/2019, tổng dư nợ đạt trên 253 tỷ đồng với 9.000 hộ của 12 chương trình tín dụng chính sách, trong đó cho vay hộ nghèo đạt 16,5 tỷ đồng; hộ cận nghèo 27 tỷ đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 87 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 55 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 34 tỷ đồng; cho vay đối với học sinh và sinh viên 17 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 10,5 tỷ đồng…

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ dân tại các xã nông thôn mới đã đẩy mạnh đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Ðầu tư xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh, các em học sinh, sinh viên có thêm 1 phần kinh phí từ nguồn vốn vay để trang trải đóng học phí tiếp tục theo học các trường đào tạo nghề, các trường cao đẳng và đại học. Vì vậy, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần lớn trong việc nâng cao thu nhập, tạo việc làm, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất có hiệu quả, cải thiện điều kiện sống cho người dân ở nông thôn.

 Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 10 năm qua đã giải ngân cho 24.894 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, qua đó góp phần giúp hơn 1.300 lượt hộ nghèo thoát nghèo; tạo việc làm cho trên 1.450 lao động từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm; trên 3.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 27.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn…

Trong thời gian tới, PGD NHCSXH huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Thường xuyên rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn để tạo điều kiện cho vay vốn kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

                                                                                      NGỌC MINH
  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang