Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích
 

Thực hiện chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND huyện về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

- Phối hợp Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với cá nhân, hộ gia đình bằng nhiều hình thức; trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ở các cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu đi đầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

- Nghiên cứu và triển khai giải pháp đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC bằng cách bố trí công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên thanh niên,... tại Bộ phận một cửa các cấp để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và cách thức nhận hồ sơ tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thường xuyên rà soát các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện đảm bảo 100% các TTHC được triển khai trong thực tế.

- Chỉ đạo Bộ phận một cửa, công chức có liên quan thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu điện.

- Đối với Bưu điện huyện: Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong việc hỗ trợ người dân, hộ gia đình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả TTHC đảm bảo theo quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai nghiêm túc các hợp đồng dịch vụ đã ký kết với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo chính xác, đúng thời hạn. Trong đó, cần lưu ý khắc phục các hạn chế trong việc thực hiện dịch vụ bưu chính như: Nhận và luân chuyển hồ sơ không theo khung giờ đã ký kết làm trễ thời gian giải quyết TTHC, làm thất lạc hồ sơ giải quyết TTHC,...Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin về hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; việc cung ứng dịch vụ phải được bảo đảm an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật về bưu chính. Nghiên cứu, đề xuất các dịch vụ bưu chính chuyển phát cũng như mức cước phù hợp khi người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; quan tâm triển khai hỗ trợ người dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và nhận hồ sơ tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 37
  • Hôm nay: 283
  • Trong tuần: 25 296
  • Tháng hiện tại: 75 891
  • Tổng lượt truy cập: 1196017
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang