KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TẠI XÃ HÀM PHÚ

                                                       

Để kiểm tra việc triển khai kế hoạch CCHC năm 2022, kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo; chiều ngày 14/6/2022, Phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức kiểm tra tại xã Hàm Phú.

          Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/01/2022 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, Công văn số 477/UBND-NV ngày 10/3/2022 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI và các kiến nghị của Sở Nội vụ qua kiểm tra một số nội dung về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh tại huyện Hàm Thuận Bắc và một số nội dung khác…

          Qua kiểm tra tại xã, Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND&UBND huyện cũng đã ghi nhận những nỗ lực tích cực của tập thể UBND xã Hàm Phú trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương khá tốt; đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính để UBND xã Hàm Phú khắc phục trong thời gian tới.

                                                  Phòng Nội vụ huyện

Tin mới


TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
  • Khám phá hồ Đa Mi
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 931
  • Trong tuần: 17 336
  • Trong tháng: 64 781
  • Tất cả: 1040619
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang