UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỌP THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 Ngày 17/6/2022, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức họp UBND huyện thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm 2022. Thành phần tham dự họp gồm: Chủ tịch UBND huyện (Chủ trì); đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện; đại diện các Ban HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên UBND huyện và các cơ quan, ban, ngành có liên quan trên địa bàn huyện.

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, những tháng đầu năm tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch COVID-19. Trong điều kiện đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Chương trình hành động, Kết luận của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm và năm 2022; giao nhiệm vụ và chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời ban hành các kế hoạch và nhiều văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển kinh tế, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Với sự nỗ lực nói trên, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 06 tháng đầu năm 2022 đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa - xã hội; công tác quản lý hành chính nhà nước, tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 06 tháng cuối năm 2022 như sau: Từng cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phải tổ chức rà soát, đánh giá thật kỹ kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 đã được UBND huyện giao từ đầu năm, nêu cao tinh thần chủ động và quyết tâm thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, nhất là theo Kế hoạch chỉ đạo, điều hành ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện; hoàn thành việc xây dựng, ban hành các kế hoạch còn lại thực hiện Chương trình hành động số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hình ảnh: Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc kết luận chỉ đạo cuộc họp

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

         TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 147
  • Trong tuần: 8 763
  • Tháng hiện tại: 41 273
  • Tổng lượt truy cập: 1430989
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang