Lãnh đạo UBND huyện làm việc với xã Đông Tiến về xây dựng nông thôn mới 2022
          Ngày 08/02/2022, Lãnh đạo UBND huyện, cùng các cơ quan liên quan đã đến xã Đông Tiến làm việc với mục đích rà soát lại 19 tiêu chí trong Btiêu chí tiêu quc gia xây dng nông thôn mi giai đon 2021-2025 nhằm đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, đồng thời qua đó để đăng ký với tỉnh thêm xã

 Đông Tiến về đích nông thôn mới năm 2022.

Kết quả qua rà soát, hiện tại xã Đông Tiến cơ bản đạt chuẩn 14/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,12, 14, 15, 16, 17, 19; còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, gồm các tiêu chí: 5, 10, 11, 13 và 18. Để đảm bảo xã Đông Tiến đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Đề nghị Đảng ủy xã phải ban hành Nghị quyết chuyên đề, UBND xã phải xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm 2022; đồng thời nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể trong hệ thống chính trị, trong thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý bám sát từng thôn đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động sâu rộng phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời phối hợp với phòng văn hóa và Thông tin huyện tổ chức phát động xây dựng xã đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới”. Các công việc trên phải hoàn thành xong trong tháng 2/2022.

Đối vi các cơ quan, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phtrách các tiêu chí ca Btiêu chí quc gia vxây dng nông thôn mi: Phi hp vi UBND xã Đông Tiến rà soát, đánh giá tht cthmc độ đạt được ca tng tiêu chí, nhất là các tiêu chí chưa đạt (5, 10, 11, 13 và 18); đồng thi, xây dng kế hoch, ltrình, thi gian để trin khai thc hin, thi gian hoàn thành chm nht đến ngày 28/02/2022. Thường xuyên theo dõi, hướng dn, đôn đốc, kp thi phối hợp tháo gnhng khó khăn,vướng mc trong quá trình thc hin. Phấn đấu đến cuối năm 2022, xã Đông Tiến đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

 

                                                                                                                      Từ Duy

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang