Lượt xem: 275

Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu đô thị biển Mũi Né Marina

Vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thụ lý và giải quyết đơn đề ngày 07/11/2022 của ông Lê Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu đô thị Biển Mũi Né Marina khiếu nại Quyết định số 415/QĐ-SKHĐT ngày 05/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị Mũi Né Marina.

Căn cứ kết quả xác minh và đối thoại với ông Lê Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu đô thị biển Mũi Né Marina, với nội dung:

- Không chấp thuận nội dung đơn của ông  Lê Tuấn khiếu nại Quyết định 415/QĐ-SKHĐT ngày 05/10/2021, với lý do:

+ Dự án đã không triển khai đúng theo tiến độ đầu tư được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000044 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chứng nhận lần đầu ngày 06/6/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 25/4/2011 và 05 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, vi phạm điểm a khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020 và khoản 4 Điều 116 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nhà đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

- Quyết định số 415/QĐ-SKHĐT ngày 05/10/2021 là đúng với quy định tại khoản 3 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2020.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  nếu ông Lê Tuấn không đồng ý nội dung Quyết định, thì tùy theo nội dung không đồng ý ông Tuấn có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./. 

Thanh tra tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 693
  • Trong tuần: 9 266
  • Trong tháng: 26 545
  • Tất cả: 426272
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang