Lượt xem: 194

Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Hồ Thị Nơi thường trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

Vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam đã thụ lý và giải quyết đơn đề ngày 04/7/2022 của bà Hồ Thị Nơi thường trú thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khiếu nại một phần Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về thu hồi đất và số 842/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nơi.

Căn cứ kết quả xác minh và đối thoại với bà Hồ Thị Nơi, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Nơi, với nội dung:

- Sửa đổi, bổ sung một phần nội dung Quyết định số 87/QĐ-UBND và số 842/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, cụ thể:

- Thu hồi bổ sung thửa số 109/6.108,2 m2 quy chủ cho hộ bà Hồ Thị Nơi đối với Quyết định số 87/QĐ-UBND.

- Bổ sung việc áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với thửa đất thửa số 109/6.108,2m2 cho hộ bà Nơi đối với Quyết định số 842/QĐ-UBND

 - Giao Chánh Thanh tra huyện mời bà Hồ Thị Nơi đến giao quyết định và giải thích nội dung Quyết định số 52/QĐ-UBND để bà Nơi biết, thực hiện.

- Giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và UBND xã Hàm Mỹ triển khai thực hiện Điều 1 Quyết định 52/QĐ-UBND.

- Giao Chủ tịch UBND xã Hàm Mỹ chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên-Môi trường huyện và phòng Tư pháp huyện kiểm tra, rà soát các Quyết định xử lý vi phạm hành chính tại khu vực khe Bà Màng; đối với các Quyết định đã ban hành mà không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền thì xem xét thu hồi theo đúng trình tự quy định pháp luật.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam,  nếu bà Hồ Thị Nơi không đồng ý nội dung Quyết định, thì tùy theo nội dung không đồng ý bà Nơi có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./. 

Thanh tra tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 702
  • Trong tuần: 9 275
  • Trong tháng: 26 554
  • Tất cả: 426281
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang