Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại Bệnh viện Phổi
Lượt xem: 6140

Ngày 18/01/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 85/QĐ-TTBT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021). Ngày 01/4/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTBT việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại Bệnh viện Phổi.

Qua thanh tra cho thấy:

Trong hai năm 2020 và 2021, Bệnh viện Phổi đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, nguồn thu tại Bệnh viện và các khoản đóng góp của các cơ quan, tổ chức để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 9.511.883.500 đồng, trong thời điểm xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, Bệnh viện Phổi đã chi số tiền 6.984.198.400 đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, đạt tỷ lệ 82,5 % tổng số nguồn kinh phí dự kiến phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Phổi.

Nhìn chung, Bệnh viện đã chấp hành tương đối đầy đủ theo các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót:

- Trung tâm Mua tài sản công - Đơn vị tư vấn đấu thầu lập Báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 mà không phải quy trình 02 trong trường hợp áp dụng đối với phương pháp "giá thấp nhất" và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT và không đúng Mẫu báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo quy trình số 02 - Mẫu số 01B, quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT.

- Trung tâm Mua tài sản công không gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

- Trung tâm Mua tài sản công đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu không đảm bảo thời gian 07 ngày làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

- Bệnh viện gửi hồ sơ yêu cầu cho 03 nhà thầu, sau đó tiến hành lập biên bản mở thầu, đánh giá HSĐX đối với 03 nhà thầu là không đúng quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Bệnh viện không gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Bệnh viện không quy định và Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật thiết bị y tế Hoàng Long không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013.

- Trung tâm Mua tài sản công chưa tiến hành làm rõ nguồn gốc và giá trị còn lại của tài sản (chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford không có giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu tài sản và chưa làm rõ giá trị khấu hao từ năm 2019 đến thời điểm dự thầu) được xác định là nguồn lực tài chính của nhà thầu tham gia mà đánh giá E-HSDT của nhà thầu đạt yêu cầu về nguồn lực tài chính là chưa phù hợp theo tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT đã được Chủ đầu tư phê duyệt và quy định tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng một túi hồ sơ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.

Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nêu trên chủ yếu là:

- Nguyên nhân khách quan: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi việc mua sắm phải nhanh, khẩn cấp để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và điều trị tại Bệnh viện Phổi, các khu cách ly. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc lập và triển khai các thủ tục mua sắm.

- Nguyên nhân chủ quan: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mua sắm; những người được phân công nhiệm vụ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chưa đầy đủ và hiểu chưa đúng chính sách, pháp luật nên thực hiện sai trình tự, thủ tục về đấu thầu mua sắm.

Trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Bệnh viện Phổi và Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công (thuộc Sở Tài chính). Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về Trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công. 

 Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị: Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công (thuộc Sở Tài chính) và Giám đốc Bệnh viện Phổi nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên./.

Thanh tra tỉnh

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang