Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại UBND huyện Tánh Linh
Lượt xem: 452

Ngày 18/01/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 85/QĐ-TTBT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021). Ngày 01/4/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTBT việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại UBND huyện Tánh Linh.

Qua thanh tra cho thấy:

Trong hai năm 2020 và 2021, UBND huyện Tánh Linh đã bố trí đầy đủ các nguồn kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là 15.113.267.066 đồng, trong thời điểm xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, UBND huyện Tánh Linh đã chi số tiền 12.525.645.000 đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch và chi cho các chế độ đặc thù theo Nghị quyết số 16/NQ-CP, Nghị quyết số 17/NQ-CP, Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn huyện, đạt tỷ lệ 82,88 % tổng số nguồn kinh phí dự kiến phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND huyện Tánh Linh.

Nhìn chung, Trung tâm Y tế huyện đã chấp hành tương đối đầy đủ theo các quy định về mua sắm của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót:

- Trung tâm Y tế huyện không tổ chức, thực hiện hiện khảo sát giá mà nhận 03 báo giá từ 01 nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Minh Hoàng) là không minh bạch, độc lập, khách quan trong xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ Tài chính.

- Trung tâm Y tế huyện không trình và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện không thực hiện thẩm định giá gói thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công thực hiện thẩm định giá nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm Y tế huyện không đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT và khoản 1 Điều 9 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019.

- Trung tâm Y tế huyện không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng theo quy định về khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Trung tâm Y tế huyện không thực hiện thương thảo hợp đồng là không đảm bảo trình tự thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và khoản 1 Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

- Trung tâm Y tế huyện không có đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại theo khoản 1 Điều 17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt là 07 ngày nhưng Hợp đồng ký kết lại quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng là vượt quá thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Trung tâm Y tế huyện không quy định việc thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng và đơn vị trúng thầu không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu thầu.

- Việc tiếp nhận, bàn giao thực hiện đúng theo hợp đồng ký kết. Tuy nhiên, Trung tâm không lập Biên bản bàn giao hàng hoá, Biên bản nghiệm thu và thanh lý giữa hai bên mua - bán để xác định nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc theo hợp đồng.

Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nêu trên chủ yếu là:

- Nguyên nhân khách quan: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi việc mua sắm phải nhanh, khẩn cấp để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và các khu cách ly. Việc thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc lập và triển khai các thủ tục mua sắm.

- Nguyên nhân chủ quan: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mua sắm; những người được phân công nhiệm vụ nhận thức chưa đầy đủ và hiểu chưa đúng chính sách, pháp luật nên thực hiện sai trình tự, thủ tục về đấu thầu mua sắm.

Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh. Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về Trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị:

- Đối với Giám đốc Sở Y tế: Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh về những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên.

- Đối với Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh: Nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh. 

 - Đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế nêu trên./.

Thanh tra tỉnh

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 1 984
  • Tháng hiện tại: 11 899
  • Tổng lượt truy cập: 537763
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang