Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại UBND huyện Hàm Tân
Lượt xem: 507

Ngày 18/01/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 85/QĐ-TTBT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021). Ngày 01/4/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-TTBT việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại UBND huyện Hàm Tân.

Qua thanh tra cho thấy:

- Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hướng dẫn của Bộ y tế, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh về sử dụng nguồn kinh phí; các quy định về mua sắm vật tư, thiết bị y tế, chi trả chế độ phụ cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định.

- Quá trình thực hiện, Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan đã chấp hành tương đối đầy đủ các quy định pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 và sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích và yêu cầu.

         Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót:

- Không thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu (Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hàm Tân chỉ ký tên và đóng dấu vào trang bìa của Hồ sơ yêu cầu) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nội dung Hồ sơ yêu cầu không đầy đủ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và không theo Mẫu quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BKH ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

- Đánh giá hồ sơ đề xuất không đúng tiêu chuẩn đánh giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất không đầy đủ nội dung quy định theo khoản 4 Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Không có báo cáo thẩm định kết quả chỉ định thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 55 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP.

- Trung tâm Y tế huyện không thực hiện việc đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT và khoản 1 Điều 9 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

- Không thực hiện việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Không gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Đơn vị trúng thầu không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013.

* Ngoài ra, đối với gói thầu Mua sắm giường Inox cho cơ sở cách ly tập trung tại Trường THPT Hàm Tân, ngoài những thiếu sót như nêu trên, Đoàn Thanh tra còn phát hiện Trung tâm y tế huyện thực hiện việc mượn giường trước để thành lập khu cách ly tập trung, sau đó làm hồ sơ chỉ định thầu và phê duyệt đơn vị cho mượn được trúng thầu. Tuy nhiên, qua đối chiếu tài liệu về giá đầu vào của đơn vị trúng thầu, cho thấy giá bán của đơn vị trúng thầu chênh lệch ít so với giá đầu vào (tỷ lệ là 20,37%). Việc mượn và làm hồ sơ chỉ định thầu cho đơn vị mượn trước là việc xử lý tình huống trong trường hợp cấp bách nhưng không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu (Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Tân).

- Nguyên nhân khách quan: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi việc mua sắm phải nhanh, khẩn cấp để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và điều trị trên địa bàn huyện, ở các khu cách ly. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc lập và triển khai các thủ tục mua sắm.

- Nguyên nhân chủ quan: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và những người được phân công nhiệm vụ chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mua sắm; Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân. Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về Trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị như sau:

- Đối với Giám đốc Sở Y tế: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên.

- Đối với Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Tân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc làm hồ sơ chỉ định thầu đơn vị cho mượn giường trúng thầu đối với gói thầu Mua sắm giường Inox cho cơ sở cách ly tập trung tại Trường THPT Hàm Tân. 

 - Đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên./. 

           Thanh tra tỉnh

 

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 1 968
  • Tháng hiện tại: 11 883
  • Tổng lượt truy cập: 537747
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang