Lượt xem: 448

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại UBND huyện Hàm Thuận Nam

Ngày 18/01/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 85/QĐ-TTBT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021). Ngày 01/4/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTBT việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại UBND huyện Hàm Thuận Nam.

Qua thanh tra cho thấy:

Trong hai năm 2020 và 2021 là thời điểm xảy ra dịch bệnh phức tạp trên địa bàn, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã bố trí đầy đủ nguồn kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền là 29.091,9 triệu đồng. UBND huyện Hàm Thuận Nam đã chi số tiền 13.348,2 triệu đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch và chi cho các chế độ đặc thù theo Nghị quyết số 16/NQ-CP, Nghị quyết số 17/NQ-CP, Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn huyện, đạt tỷ lệ 45,88% tổng số nguồn kinh phí dự kiến phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND huyện.

Nhìn chung, Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam đã chấp hành tương đối đầy đủ theo các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót:

- Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam không trình và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Thuận Nam không thực hiện thẩm định giá gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công thực hiện thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu không đảm bảo thời gian 07 ngày làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

- Đơn vị trúng thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng sau thời điểm hợp đồng có hiệu lực là không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013.

- Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam thực hiện mua giảm một số mặt hàng đã ký trong hợp đồng nhưng không ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng mà thực hiện thanh lý kết thúc hợp đồng theo thực tế mua là không tuân thủ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu và nguyên tắc chung của hợp đồng theo khoản 1 Điều 89 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nêu trên chủ yếu là:

- Nguyên nhân khách quan: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi việc mua sắm phải nhanh, khẩn cấp để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và các khu cách ly. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc lập và triển khai các thủ tục mua sắm.

- Nguyên nhân chủ quan: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mua sắm; những người được phân công nhiệm vụ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chưa đầy đủ và hiểu chưa đúng chính sách, pháp luật nên thực hiện sai trình tự, thủ tục về đấu thầu mua sắm.

Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Thuận Nam; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam. Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về Trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị:

- Đối với Giám đốc Sở Y tế: Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam về những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trên.

- Đối với Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam: Nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trên.

- Đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế  nêu trên./.

Thanh tra tỉnh

Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1156
  • Trong tuần: 6 998
  • Trong tháng: 24 322
  • Tất cả: 420690
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang