Lượt xem: 160

Kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2022

1. Công tác thanh tra

Trong kỳ đã triển khai 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch (cuộc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị phòng, chống Covid-19).

Tiếp tục theo dõi đôn đốc 29 Kết luận thanh tra của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh (trong tháng đã kết thúc 02 kết luận gồm: 01 kết luận của UBND tỉnh; 01 kết luận của Thanh tra tỉnh). Đã thu hồi các tổ chức, cá nhân nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh là: 183.038.524 đồng. Tiếp tục đôn đốc thu hồi 1.074.352.240 đồng nộp ngân sách nhà nước.

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh tiếp dân thường xuyên tại cơ quan: 03lượt/ 03 vụ/03 người (trong đó 01lượt/ 01 vụ/01 người có đơn). Nội dung tiếp: Tranh chấp quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thỏa đáng. Trong kỳ,  không có công dân đăng ký lãnh đạo tiếp dân.

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 13 đơn, gồm: khiếu nại (KN): 07 đơn, tố cáo (TC): 03 đơn (trong đó 02 đơn nặc danh), phản ánh kiến nghị (PAKN): 03 đơn. Qua xử lý, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh là 10 đơn, gồm (KN: 04, TC: 03, PAKN: 03), kết quả xử lý như sau:

+ Trả đơn, hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 03
đơn KN.

+ Chuyển đơn: 05 đơn (TC: 03; PAKN: 02).

+ Lưu đơn: 02 đơn (KN: 01; PAKN: 01).

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xác minh: 03 đơn khiếu nại, đang tiến hành xác minh trong thời hạn.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc 46 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi đôn đốc 06 Kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh .

3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Trong kỳ, đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 tại Tờ trình số 08/TTr-TTBT ngày 04/01/2022 của Thanh tra tỉnh.

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Quy định 11-Qđi/TW của Bộ chính trị cho Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Báo cáo số 44/BC-TTBT ngày 12/01/2022.

4. Công tác khác

          - Tiếp nhận và giải quyết sớm thời hạn 13/13 hồ sơ hành chính đối với thủ
tục xử lý đơn thư, đạt 100%.

          - Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra của tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 của ngành thanh tra toàn quốc do Thanh tra Chính phủ tổ chức.

          - Ban lãnh đạo cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.

  - Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

  - Tổ chức thăm, tặng quà cho công chức cơ quan đã nghỉ hưu và các cháu mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022./.

Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1180
  • Trong tuần: 7 022
  • Trong tháng: 24 346
  • Tất cả: 420714
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang