Kết quả thực hiện công tác tháng 5 năm 2021 của Thanh tra tỉnh
Lượt xem: 676

Thực hiện Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác trong tháng 5/2021 như sau:

1. Công tác thanh tra

Trong kỳ, tiếp tục triển khai 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch được triển khai trong tháng 04/2021. Đã hoàn thành báo cáo kết quả thanh tram, ban hành kết luận thanh tra 03 cuộc thanh tra; qua kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm trong quản lý 32.031,22 triệu đồng (do chưa thực hiện đầy đủ việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường; chi đi bồi dưỡng, tập huấn không đúng quy định chi mua BHYT không đúng đối tượng), kiến nghị thu hồi 640,62 triệu đồng, số còn lại kiến nghị Cục Thuế tỉnh rà soát, đôn đốc thu hồi nộp ngân sách nhà nước; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 02 tập thể, 10 cá nhân.

Tiếp tục theo dõi việc thực hiện 25 kết luận thanh tra gồm: 10 kết luận của
năm 2019 (UBND tỉnh 02, Thanh tra tỉnh 08), 11 kết luận năm 2020 (UBND
tỉnh 04, Thanh tra tỉnh 07)
và 04 Kết luận 2021 (UBND tỉnh 01, Thanh tra tỉnh
01)
. Qua đó, đang tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền là 674,62 triệu đồng...

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh tiếp dân thường xuyên 03 lượt/03 vụ/03 người (trong kỳ
không có công dân đăng ký lãnh đạo tiếp dân). Nội dung tiếp dân: Tranh chấp quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thỏa đáng.

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 22 đơn, gồm: khiếu nại (KN): 13 đơn, tố cáo: 05 đơn; PAKN: 03 đơn; tranh chấp: 01. Qua xử lý, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh: 21 đơn (KN: 12; TC: 05; PAKN: 03, tranh chấp: 01), trong đó:

- Trả đơn, hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 03
đơn (KN: 02; tranh chấp: 01).

+ Chuyển đơn không thuộc thẩm quyền 01 đơn PAKN.

+ Tham mưu UBND tỉnh xử lý 02 đơn tố cáo, đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xử lý 01 đơn tố cáo.

+ Lưu đơn: 14 đơn (KN: 10; TC: 02; PAKN: 02).

Đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thụ lý, xác minh: 01 đơn khiếu nại, lũy tiến đến kỳ báo cáo: 15 đơn (KN: 12, TC: 03). Trong kỳ báo cáo, đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết: 05 đơn (KN: 04, TC: 01); lũy tiến kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 14/15 vụ khiếu tố (KN: 11; TC: 03), đạt 93,33%, cụ thể:

- 11 vụ khiếu nại: của bà Trương Hữu Ngà (không chấp thuận), ông Huỳnh Công Sơn (không chấp thuận), ông Ngô Thành Thuận (bà Trần Thị Duyên) (không chấp thuận), bà Phạm Thị Mùi (rút đơn), bà Trần Thị Xuân Nhan (không chấp thuận), bà Huỳnh Thị Bạch Huệ (không chấp thuận), Nguyễn Thanh Hùng (không chấp thuận), bà Hồ Mản Mùi (rút đơn), ông Huỳnh Văn Điển (rút đơn); Lê Văn Lãnh (không chấp thuận), Nguyễn Thanh Phúc (không chấp thuận),

- 03 vụ tố cáo: ông Trần Quý Ngọc – Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân (tố cáo sai), ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết (có đúng, có sai); UBND thành phố Phan Thiết (tố cáo sai).

Ngoài ra, đã tham mưu UBND tỉnh rà soát giải quyết 01 vụ (bà Nguyễn Thị Gái – Phan Thiết) liên quan đến khiếu nại.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc 48 quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh (45 Quyết định năm 2019 chuyển sang và 03 Quyết định năm 2020); theo dõi đôn đốc 08 Kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh (04 tiếp nhận trong năm 2019 chuyển sang, 02 KLTC năm 2020 và 02 KLTC năm 2021).

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Tại Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện và báo cáo công tác kê khai tài sản thu nhập lần đầu đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Tờ trình số 511/TTr-TTBT ngày 29/4/2021) và thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác PCTN khi có yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Thanh tra chính phủ.

- Tiếp nhận bản kê khai tài sản của các đơn vị và Báo cáo kết quả về công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ theo quy định.

4. Công tác khác

       - Tiếp nhận và giải quyết sớm thời hạn 17/17 hồ sơ hành chính đối với thủ
tục xử lý đơn thư, đạt 100%./.

          Thanh tra tỉnh

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang