Cơ quan Ban Dân tộc được công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục (2018 – 2022)
Ngày 28 / 02 / 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục từ năm 20 1 8 - 2022 cho Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận .

    Đạt được kết quả trên là nhờ Cấp ủy, lãnh đạo Ban, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt các văn bản của cấp trên; thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến toàn công chức, viên chức và người lao động (CC,VC, NLĐ) các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung về Phong trào  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Phong trào TDĐKXDĐSVH); Kịp thời ban hành kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Qua đó đã nâng cao ý thức giác ngộ về chính trị, tư tưởng, hiểu biết pháp luật, giáo dục lối sống lành mạnh trong CC,VC, NLĐ của cơ quan, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nơi công sở cũng như góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

    Theo kết quả đánh giá 05 năm (2018 - 2022), Ban Dân tộc đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa như: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm; 100% CC,VC, NLĐ đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”; trên 80% CC,VC thường xuyên tự học tập hoặc tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; có nhiều sáng kiến cỉa tiến quản lý được áp dụng vào thực tiễn. Cơ quan, đơn vị ban hành kịp thời quy chế ứng xử văn hóa nơi công sở; 100% CC,VC,NLĐ không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có CC,VC mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành, truyền bá văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Kết quả trong 02 năm 2018 và 2019 Ban Dân tộc được UBDN tỉnh  tặng Bằng khen và được nhận cơ thi đua vào năm 2020.

    Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phong trào TDĐKXDĐSVH tại cơ quan, đơn vị. Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao hàng năm. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; 100% CC,VC,NLĐ gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, cơ quan đạt chuẩn “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; 100 %  gia đình CC,VC,NLĐ đều đạt “ Gia đình văn hóa”./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 1845
  • Trong tuần: 35 562
  • Tháng hiện tại: 128 595
  • Tổng lượt truy cập: 1735648
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang