Hội nghị triển khai Luật Du lịch
Lượt xem: 394
        Căn cứ Kế hoạch số 423/KH-SVHTTDL ngày 21/2/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch 2017, các văn bản thi hành Luật và các nội dung liên quan đến công tác quản lý Cơ sở lưu trú du lịch. 

    Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức hội nghị sáng ngày 26/3/2023 tại Khách sạn Cà ty.

    Đến tham dự có Bà Trần Thanh Bình- Vụ Phó Vụ Khách sạn- Tổng cục Du lịch và cũng là báo cáo viên tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Thanh tra Sở và có khoảng 100 đại biểu là Đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo và nhân viên các Ban Quản lý khu, điểm du lịch. Lãnh đạo và trưởng các bộ phận các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành, Báo Đài...

    Luật Du lịch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Du lịch đã được ban hành gồm: Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL đối với các cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành, khu, điểm du lịch, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, cộng đồng dân cư làm du lịch, cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước.

    Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật Du lịch đối với công tác quản lý, phát triển du lịch ở địa phương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, triển khai Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Du lịch đến chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch và cộng đồng cư dân địa phương nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của ngành du lịch, ý thức chấp hành các quy định của nhà nước, tạo  môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch, khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch của tỉnh.

    Kể từ khi Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Du lịch được ban hành, đã tạo ra tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương trên các mặt như: Công tác quy hoạch, thu hút dự án đầu tư phát triển du lịch; Công tác thông tin xúc tiến du lịch; Công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ du lịch như: lưu trú du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch; Công tác thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, cấp Giấy chứng nhận Thuyết minh viên du lịch, cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở mua sắm, ăn uống; Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực du lịch; Công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết yêu cầu của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực du lịch.

    Vai trò, vị trí của du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh ngày càng nâng lên, thể hiện là ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh ngày càng rõ nét hơn, góp phần quan trọng trong việc khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Bình Thuận trong những năm qua.

    Nhìn chung, việc quán triệt, phổ biến Luật Du lịch được chú trọng, tạo được sự thống nhất về cơ bản trong nhận thức ở các cấp, các ngành về tầm quan trọng của Luật Du lịch, là cơ sở pháp lý quan trọng trong quá trình phát triển du lịch của tỉnh, từ đó công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực du lịch ngày càng thường xuyên, chặt chẽ hơn, cụ thể hơn; việc tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Du lịch giúp các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch tiếp cận các quy định nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch, ý thức được trách nhiệm, chấp hành tốt, đầy đủ các quy định pháp luật.

Hàng My

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 2596
  • Trong tuần: 20 783
  • Tháng hiện tại: 80 422
  • Tổng lượt truy cập: 1517216
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang