Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở năm 2023
Lượt xem: 689

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai và thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại Sở trong năm 2023; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Sở Tư pháp; phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC tại cơ quan để kịp thời chấn chỉnh và đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, thiếu sót.

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 14/3/2023 về việc tự kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở năm 2023; theo đó, Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu cầu Tổ kiểm tra và các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ kiểm tra

- Giao Tổ trưởng Tổ kiểm tra tổ chức kiểm tra theo đúng nội dung Kế hoạch đã đề ra. Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan để thống nhất thời gian cụ thể trước khi tiến hành kiểm tra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ.

- Tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Thông báo kết luận kiểm tra gửi các phòng được kiểm tra biết, khắc phục. Theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai và báo cáo kết quả khắc phục các hạn chế, kiến nghị sau kiểm tra để Lãnh đạo Sở theo dõi, chỉ đạo.

2. Các phòng, đơn vị được kiểm tra

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận, cá nhân để theo dõi triển khai và đánh giá, xác định trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện (có thống kế báo cáo số liệu cụ thể trên từng lĩnh vực) để phục vụ cho công tác kiểm tra

- Chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản và tài liệu, chứng cứ kèm theo để phục vụ kiểm tra; cử công chức có liên quan làm việc với Tổ kiểm tra; đồng thời phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Tổ Kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

3. Giao Văn phòng Sở chịu trách nhiệm gửi báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tư pháp năm 2023 về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/10/2023.

- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 8/2023 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm kiểm tra: Phòng họp Sở Tư pháp.

(Đính kèm Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 14/3/2023 của Sở Tư pháp)./.

Kim Chuyên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 709
  • Trong tuần: 34 188
  • Tháng hiện tại: 135 933
  • Tổng lượt truy cập: 4829117
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang