Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lượt xem: 1149

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

 

Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại các Nghị định của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; ngày 23/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 502/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Theo đó, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống quy định tại Điều 15 của Luật Giá năm 2012, bao gồm: xăng, dầu thành phẩm; điện; khí dầu mỏ hóa lỏng; phân đạm; phân NPK; thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật; vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; muối ăn; sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện; thóc, gạo tẻ thường; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Theo dõi tình hình thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Việc làm 2013. Đối tượng theo dõi là các sở, ngành và địa phương.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật: (i) Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật: trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các sở, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. (ii) Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm. Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền địa phương. Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành. (iii) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin: Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. (iv) Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật: Thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật về: Tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; Tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm. (v) Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật: Tổ chức điều tra, khảo sát theo dõi tình hình thi hành pháp luật về: Tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; Tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành, địa phương. Bố trí nhân sự, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật. Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp phối hợp, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Phương Đặng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 891
  • Trong tuần: 34 370
  • Tháng hiện tại: 136 115
  • Tổng lượt truy cập: 4829299
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang