Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 890

Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Ngày 10/01/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 49/STP-NV1 phúc đáp Sở Giáo dục và Đào tạo về đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Qua nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật có liên quan và trên cơ sở kết quả cuộc họp tư vấn thẩm định ngày 06/01/2023, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Về nhiệm vụ UBND tỉnh được giao quy định chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên: Tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, quy định: “Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại điểm a khoản này,…; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý;…”. Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, quy định: “Công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao… và các lĩnh vực khác được xác định là diện tích chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công lập”. Tại khoản 3 Điều 26 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo: “Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ sở giáo dục, trình cấp có thẩm quyền quyết định”. Tại điểm b mục 6 Công văn số 808/UBND-TH ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 và Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ, giao: “Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý…”.Căn cứ các quy định trên, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Về tên gọi và nội dung của dự thảo Quyết định do Sở Giáo dục và Đào tạo soạn thảo; qua rà soát, đối chiếu, Sở Tư pháp nhận thấy: Tên gọi của dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh là không phù hợp với nội dung, phạm vi UBND tỉnh được giao quy định cụ thể tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP và Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, cũng như tại văn bản số 808/UBND-TH của UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chủ yếu của dự thảo Quyết định được quy định tại các Phụ lục 1, 2, 3 và 4 kèm theo Quyết định chính là định mức, tiêu chuẩn diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình của các trường theo các cấp học, được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh chỉ quy định lặp lại. Như vậy, nội dung dự thảo Quyết định chưa bảo đảm nội dung UBND tỉnh được giao quy định chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; đồng thời quy định lặp lại nội dung của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT là không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Từ các cơ sở nêu trên, Sở Tư pháp đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, rà soát, xác định rõ nhiệm vụ UBND tỉnh được giao quy định chi tiết và căn cứ quy định về diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT để xây dựng lại nội dung dự thảo Quyết định bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương./.

Phương Đặng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1760
  • Trong tuần: 34 176
  • Tháng hiện tại: 139 256
  • Tổng lượt truy cập: 4862584
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang