Thẩm định dự thảo Quyết định quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 913

Thẩm định dự thảo Quyết định quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

 

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận do Sở Tài chính soạn thảo; căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định trên như sau:

* Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định phù hợp với nội dung trách nhiệm quản lý nhà nước về tài sản công của UBND tỉnh theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thêm về vấn đề này.

* Về trình tự, thủ tục; thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Dự thảo Quyết định được xây dựng cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã có ý kiến góp ý một số sai sót về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản: đánh số thứ tự dự thảo; bổ sung đầy đủ ngày, tháng ban hành tại căn cứ pháp lý; không sử dụng các ký hiệu khác như dấu “-”; chỉnh sửa thể thức, thẩm quyền ký ban hành văn bản...

Để dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện thêm dự thảo trên cơ sở các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tuấn Anh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1935
  • Trong tuần: 34 351
  • Tháng hiện tại: 139 431
  • Tổng lượt truy cập: 4862759
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang