Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện hoạt động truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 787

Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện hoạt động truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 12/12/2022, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 2066/STP-NV3 hướng dẫn thực hiện hoạt động truyền thông dự thảo chính sách theo Kế hoạch số 2334/KH-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, để đảm bảo mục tiêu Kế hoạch đề ra, từ năm 2023: “100% chính sách của tỉnh có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản QPPL đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL”, Sở Tư pháp hướng dẫn về nội dung, đối tượng, thời gian và hình thức truyền thông chính sách để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có cơ sở tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

1. Chính sách được thực hiện truyền thông là các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí sau: Là các chính sách được ban hành trong các văn bản QPPL mà Luật Ban hành văn bản QPPL quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL trước khi tiến hành soạn thảo (chính sách được ban hành trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; chính sách có tác động trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Nội dung truyền thông dự thảo chính sách: Xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách cần bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động, bao gồm các vấn đề chủ yếu sau đây: Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách; nội dung cơ bản của chính sách; nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội (nếu có).

3. Cơ quan thực hiện truyền thông dự thảo chính sách: Cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách.

4. Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách: Được thực hiện ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL.

5. Hình thức truyền thông về dự thảo chính sách:

a) Đối với các dự thảo chính sách thuộc đối tượng truyền thông, tài liệu truyền thông về dự thảo chính sách phải được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo. Khi gửi hồ sơ lấy ý kiến góp ý, đề nghị thẩm định đối với đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự thảo văn bản QPPL, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi tài liệu truyền thông về dự thảo chính sách đến Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp (gửi kèm theo hồ sơ đề nghị góp ý, thẩm định) để đăng tải trên chuyên mục tuyên truyền phổ biến pháp luật/Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang Fanpage Facebook của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

b) Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính sách phù hợp, cụ thể như: Truyền thông về dự thảo chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả để truyền thông về dự thảo chính sách trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, các cơ quan thông tin, báo chí khác ở trung ương, địa phương. Xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, họp báo để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách tham gia đóng góp ý kiến. Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách tại địa bàn cơ sở thông qua hệ thống loa truyền thanh, niêm yết tại bảng tin, màn hình tại khu dân cư, lồng ghép trong các loại hình văn hóa cơ sở và các hình thức phù hợp khác. Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo chính sách trên các ứng dụng phần mềm về phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức truyền thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

c) Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản QPPL tổ chức thực hiện truyền thông chính sách có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để tiếp thu và chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL./.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1850
  • Trong tuần: 34 266
  • Tháng hiện tại: 139 346
  • Tổng lượt truy cập: 4862674
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang