Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 777

Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Ngày 31/10/2022, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 4552/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Qua nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu với các quy định pháp luật, Sở Tư pháp nhận thấy:

Tại khoản 6 Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế phù hợp với điều kiện của địa phương; chịu trách nhiệm thực hiện quản lý các chất ô nhiễm liên quan đến các vấn đề về bệnh tật và sức khỏe con người trên địa bàn”.

Tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 (số thứ tự 12 Danh mục kèm theo Quyết định): giao nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh soạn thảo Quyết định ban hành quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, nội dung dự thảo do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh (theo khoản 5 Điều 42 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).

Như vậy, dự thảo chưa thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được giao quy định chi tiết theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 1166/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1885/STP-NV1 ngày 16/11/2022 phúc đáp Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị nghiên cứu, rà soát để tham mưu UBND tỉnh bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao quy định chi tiết theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 1166/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận.

Tuấn Anh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1783
  • Trong tuần: 34 199
  • Tháng hiện tại: 139 279
  • Tổng lượt truy cập: 4862607
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang